חמסה חמסה חמסה: 89-683 של

מצב
הנושא נעול.
חמסה חמסה חמסה: 89-683 של

חמסה חמסה חמסה: 89-683 של
דני הצעיר עם דני לידו ביום בו קיבל את האוטובוס ליד. בתמונה 89-683 חדש דנדש לחלוטין לפני כל התלאות שעבר במלחמה בסיני, באפריקה ובגולן. המקום: כיכר פלומר, אפריל 1970.
 
צ"ל: דני הצעיר עם האוטובוס לידו.

חמסה חמסה חמסה: 89-683 של
דני הצעיר עם דני לידו ביום בו קיבל את האוטובוס ליד. בתמונה 89-683 חדש דנדש לחלוטין לפני כל התלאות שעבר במלחמה בסיני, באפריקה ובגולן. המקום: כיכר פלומר, אפריל 1970.
צ"ל: דני הצעיר עם האוטובוס לידו.
 
והנתון הבלעדי המוכיח תמיד הכל:

חמסה חמסה חמסה: 89-683 של
דני הצעיר עם דני לידו ביום בו קיבל את האוטובוס ליד. בתמונה 89-683 חדש דנדש לחלוטין לפני כל התלאות שעבר במלחמה בסיני, באפריקה ובגולן. המקום: כיכר פלומר, אפריל 1970.
והנתון הבלעדי המוכיח תמיד הכל:
הנתון שעל-פיו אתם מקבלים מהמגה ארכיון מידע על אוטובוסים שונים בחברות השונות:
ערב טוב ותודה רבה לפרופסור המכובד דני גולדשמידט על התמונות !
אביה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה