התקשורת השמאלנית למען המחראה החברתית

התקשורת השמאלנית למען המחראה החברתית

התקשורת השמאלנית למען המחאה החברתית .

קנו את התמימות שלכם בכסף
,
ואתם כמו טיפשים ברובכם הגדול הלכתם אחרי הערב רב .

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000843430#fromelement=hp_magazin

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000843430#fromelement=hp_magazin

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000843430#fromelement=hp_magazin

 
למעלה