סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב

מצב
הנושא נעול.

davidfainshtein

New member
מנהל
סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב

סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב
שוחחתי היום עם עוזרו של המנכ"ל.
להלן ההצהרה הרשמית.
בניגוד לפרסומים קודמים יש בכוונת החברה לחדש את תנועת הרכבות לשכונת פסגת זאב כבר בימים הקרובים לאחר תיקון חרום ראשוני של המסילה והחישמולת. הרכבות לא תעצורנה בתחנות שועפאט, א-סהל ובית חנינא.
 

davidfainshtein

New member
מנהל
הודעת הדובר

סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב
שוחחתי היום עם עוזרו של המנכ"ל.
להלן ההצהרה הרשמית.
בניגוד לפרסומים קודמים יש בכוונת החברה לחדש את תנועת הרכבות לשכונת פסגת זאב כבר בימים הקרובים לאחר תיקון חרום ראשוני של המסילה והחישמולת. הרכבות לא תעצורנה בתחנות שועפאט, א-סהל ובית חנינא.
הודעת הדובר
בסיור שערכו הבוקר אנשי סיטיפס בליווי משטרתי בתוואי הרכבת הקלה בשועפאט התגלו מראות קשים של נזקים כבדים מאוד שנגרמו למערכות ותשתיות הרכבת בשכונה; התחנות 'שועפאט' ו'א-סהל' נהרסו כליל. מערכות השליטה על הרמזורים נפרצו והועלו באש, עמודי תימרור ורמזורים נעקרו ונופצו וכך גם המכונות למכירת הכרטיסים נותצו, נעקרו ממקומם ונשרפו.
בנוסף במהלך ההתפרעויות נעשו ניסיונות לניסור המסילה עצמה ועמודי חשמל לאורכה.

בהערכה ראשונית אומדים בסיטיפס את הנזק בעשרות מילוני שקלים ומעריכים את זמן תיקון הנזקים בחודשים ארוכים. ירון רביד, מנכ"ל סיטיפס נמצא בקשר שוטף עם המשטרה, העירייה ומשרד התחבורה במטרה להתחיל בשיקום הנזקים ובחזרה לשגרה במהירות האפשרית.

עוזאל ותיק, דובר הרכבת הקלה: "בשלב ראשון אנחנו רוצים להגיע למצב בו נוכל להעביר את הרכבות דרך שועפאט לשכונת פסגת זאב במטרה להשיב לתושביה את השירות. בשלב הבא נצרך לראות איך מתקנים את כלל הנזקים לתחנות בשועפאט ומחזירים אותן לשימוש. צריך לזכור שבסופו של דבר מי שנפגע מההרס הזה הם בעיקר תושבי השכונות שועפאט ובית חנינא עצמם שנוסעים ברכבת הקלה למרכז העיר ולפסגת זאב וכעת נמנע מהם השימוש בה".
"צריך להבין שהרכבת הקלה היא מיקרוקוסמוס של ירושלים. זו ירושלים על כל גווניה והנפיצות הזאת בימים האחרונים נמצאת בכל מקום בעיר- ברחובות, בסופרים וגם ברכבת הקלה שהיא חלק בלתי נפרד מירושלים. התוואי של הרכבת הקלה עובר גם בשכונות היהודיות וגם בערביות והרכבת נותנת שירות לכולם. זה היופי של ירושלים וצריך לא לפגוע במרקם העדין הזה. לצערנו מה שקורה בימים האחרונים פוגע בכל התושבים בירושלים והנזק שנעשה יפגום בשירות לכל התושבים שנפגעים מהתפרעויות של כמה קיצוניים מתלהמים".בשלב זה לאור האירועים ובהתאם להנחיית המשטרה הרכבת הקלה פועלת במסלול מקוצר מתחנת הר הרצל ועד תחנת גבעת המיבתר (הגבעה הצרפתית) בשני הכיוונים.
מתכונת פעולה זו תימשך עד להודעה חדשה.
 

הדיו

New member
הזויים, אז הערבים ישרפו שוב

הודעת הדובר
בסיור שערכו הבוקר אנשי סיטיפס בליווי משטרתי בתוואי הרכבת הקלה בשועפאט התגלו מראות קשים של נזקים כבדים מאוד שנגרמו למערכות ותשתיות הרכבת בשכונה; התחנות 'שועפאט' ו'א-סהל' נהרסו כליל. מערכות השליטה על הרמזורים נפרצו והועלו באש, עמודי תימרור ורמזורים נעקרו ונופצו וכך גם המכונות למכירת הכרטיסים נותצו, נעקרו ממקומם ונשרפו.
בנוסף במהלך ההתפרעויות נעשו ניסיונות לניסור המסילה עצמה ועמודי חשמל לאורכה.

בהערכה ראשונית אומדים בסיטיפס את הנזק בעשרות מילוני שקלים ומעריכים את זמן תיקון הנזקים בחודשים ארוכים. ירון רביד, מנכ"ל סיטיפס נמצא בקשר שוטף עם המשטרה, העירייה ומשרד התחבורה במטרה להתחיל בשיקום הנזקים ובחזרה לשגרה במהירות האפשרית.

עוזאל ותיק, דובר הרכבת הקלה: "בשלב ראשון אנחנו רוצים להגיע למצב בו נוכל להעביר את הרכבות דרך שועפאט לשכונת פסגת זאב במטרה להשיב לתושביה את השירות. בשלב הבא נצרך לראות איך מתקנים את כלל הנזקים לתחנות בשועפאט ומחזירים אותן לשימוש. צריך לזכור שבסופו של דבר מי שנפגע מההרס הזה הם בעיקר תושבי השכונות שועפאט ובית חנינא עצמם שנוסעים ברכבת הקלה למרכז העיר ולפסגת זאב וכעת נמנע מהם השימוש בה".
"צריך להבין שהרכבת הקלה היא מיקרוקוסמוס של ירושלים. זו ירושלים על כל גווניה והנפיצות הזאת בימים האחרונים נמצאת בכל מקום בעיר- ברחובות, בסופרים וגם ברכבת הקלה שהיא חלק בלתי נפרד מירושלים. התוואי של הרכבת הקלה עובר גם בשכונות היהודיות וגם בערביות והרכבת נותנת שירות לכולם. זה היופי של ירושלים וצריך לא לפגוע במרקם העדין הזה. לצערנו מה שקורה בימים האחרונים פוגע בכל התושבים בירושלים והנזק שנעשה יפגום בשירות לכל התושבים שנפגעים מהתפרעויות של כמה קיצוניים מתלהמים".בשלב זה לאור האירועים ובהתאם להנחיית המשטרה הרכבת הקלה פועלת במסלול מקוצר מתחנת הר הרצל ועד תחנת גבעת המיבתר (הגבעה הצרפתית) בשני הכיוונים.
מתכונת פעולה זו תימשך עד להודעה חדשה.
הזויים, אז הערבים ישרפו שוב
איזה תושב פסגת זאב או נווה יעקב יעלה על הרכבת שוב אם אכן תעבור בשכונות בית חנינא ושועפת???
 
אותם התושבים שנסעו בקו עד היום.

הזויים, אז הערבים ישרפו שוב
איזה תושב פסגת זאב או נווה יעקב יעלה על הרכבת שוב אם אכן תעבור בשכונות בית חנינא ושועפת???
אותם התושבים שנסעו בקו עד היום.
לדעתי השאלה היא האם אתה מפחד מהתפרעים ונכנע להם או שאתה עומד על שלך מולם. הסטת המסילה היא כניעה, הרי המסלול שקיים היום תוכנן משיקולים תחבורתיים שלא השתנו.
 

davidfainshtein

New member
מנהל
למסלול שקיים היום

אותם התושבים שנסעו בקו עד היום.
לדעתי השאלה היא האם אתה מפחד מהתפרעים ונכנע להם או שאתה עומד על שלך מולם. הסטת המסילה היא כניעה, הרי המסלול שקיים היום תוכנן משיקולים תחבורתיים שלא השתנו.
למסלול שקיים היום
אין שום קשר לשיקולים תחבורתיים. רק שיקולים פוליטיים.
 
למה, מישהו הופתע מהמהומות?

מה השתנה באמת...
&nbsp
למה, מישהו הופתע מהמהומות?
מהומות הן לא דבר חדש בישראל ובטח לא בירושלים. יתכן שהאפשרות של נזק למסילה בגלל מהומות לא נלקחה בחשבון? אני מקווה שלא.
 

amit1270

New member
שועפט מעולם לא נחשבה שכונה אלימה

למה, מישהו הופתע מהמהומות?
מהומות הן לא דבר חדש בישראל ובטח לא בירושלים. יתכן שהאפשרות של נזק למסילה בגלל מהומות לא נלקחה בחשבון? אני מקווה שלא.
שועפט מעולם לא נחשבה שכונה אלימה
(להבדיל ממחנה הפליטים באותו שם). מאז האינתיפאדה הראשונה בסוף שנות ה-80 לא היו שם אירועים אלימים המוניים (אני לא מדבר על אבן בודדת פה ושם) וסביר להניח שאם הנער הנרצח היה משכונה אחרת המהומות שם לא היו מגיעות לדרגה כזאת של חומרה.
&nbsp
כל מה שנאמר כאן לא בא להוריד את האחריות מרשויות האכיפה שהחליטו לאפשר לוודליזם להשתולל כמעט ללא הפרעה.
 
צודק, במיוחד לגבי הסיפא

שועפט מעולם לא נחשבה שכונה אלימה
(להבדיל ממחנה הפליטים באותו שם). מאז האינתיפאדה הראשונה בסוף שנות ה-80 לא היו שם אירועים אלימים המוניים (אני לא מדבר על אבן בודדת פה ושם) וסביר להניח שאם הנער הנרצח היה משכונה אחרת המהומות שם לא היו מגיעות לדרגה כזאת של חומרה.
&nbsp
כל מה שנאמר כאן לא בא להוריד את האחריות מרשויות האכיפה שהחליטו לאפשר לוודליזם להשתולל כמעט ללא הפרעה.
צודק, במיוחד לגבי הסיפא
&nbsp
 

jp3raptor

New member
הכנסת התוואי לתוך שועפאת הייתה

אז למה בכל זאת המסלול בוצע ותוכנן כמו שהוא?
אם השיקולים של המתכננים לא השתנו, אין סיבה לשנות את המסלול
הכנסת התוואי לתוך שועפאת הייתה
דרישה של חברת וויאולה שכבר איננה קשורה לפרויקט
 

הדיו

New member
שיקול פוליטי ודרישה של חברה צרפתית

אז למה בכל זאת המסלול בוצע ותוכנן כמו שהוא?
אם השיקולים של המתכננים לא השתנו, אין סיבה לשנות את המסלול
שיקול פוליטי ודרישה של חברה צרפתית
שלקחה את המכרז, ודרשה שיתנו ייצוג הולם גם לאכלוסיה הערבית בקו הרק"ל,
עובדה שיש תוכנית מגירה למסלול דרך עוזי נרקיס, זה היה מתוכנן קודם וגם עכשיו חוזרים אליו, אומר הרבה...
אם תושבים יעלו לרק"ל עכשיו אז הם מחליטים על דעתם, אבל הנוסעים יצטמצמו רבות, ויש סיכוי שגם אלו ששוקלים לנסוע שוב לא ינסעו כאשר הם יראו כמה מעט נוסעים איתם...
 
מעניין שחברה פרטית יכולה להציב דרישות

שיקול פוליטי ודרישה של חברה צרפתית
שלקחה את המכרז, ודרשה שיתנו ייצוג הולם גם לאכלוסיה הערבית בקו הרק"ל,
עובדה שיש תוכנית מגירה למסלול דרך עוזי נרקיס, זה היה מתוכנן קודם וגם עכשיו חוזרים אליו, אומר הרבה...
אם תושבים יעלו לרק"ל עכשיו אז הם מחליטים על דעתם, אבל הנוסעים יצטמצמו רבות, ויש סיכוי שגם אלו ששוקלים לנסוע שוב לא ינסעו כאשר הם יראו כמה מעט נוסעים איתם...
מעניין שחברה פרטית יכולה להציב דרישות
&nbsp
 
אלפי נוסעים משועפת לעיר העתיקה ומרכז העיר

למסלול שקיים היום
אין שום קשר לשיקולים תחבורתיים. רק שיקולים פוליטיים.
אלפי נוסעים משועפת לעיר העתיקה ומרכז העיר
מוכיחים אחרת.
גם הסוחרים במרכז העיר יהיו מרוצים.
 

davidfainshtein

New member
מנהל
תמונות מהסיור 1

סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב
שוחחתי היום עם עוזרו של המנכ"ל.
להלן ההצהרה הרשמית.
בניגוד לפרסומים קודמים יש בכוונת החברה לחדש את תנועת הרכבות לשכונת פסגת זאב כבר בימים הקרובים לאחר תיקון חרום ראשוני של המסילה והחישמולת. הרכבות לא תעצורנה בתחנות שועפאט, א-סהל ובית חנינא.
תמונות מהסיור 1

 
הם חיים בסרט רע... במיוחד כרגע כאשר

סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב
שוחחתי היום עם עוזרו של המנכ"ל.
להלן ההצהרה הרשמית.
בניגוד לפרסומים קודמים יש בכוונת החברה לחדש את תנועת הרכבות לשכונת פסגת זאב כבר בימים הקרובים לאחר תיקון חרום ראשוני של המסילה והחישמולת. הרכבות לא תעצורנה בתחנות שועפאט, א-סהל ובית חנינא.
הם חיים בסרט רע... במיוחד כרגע כאשר
התיקון חירום הזה יקח יותר מכמה ימים... איך בדיוק יצליחו לשקם את כל המסילה והחישמולת תוך כמה ימים?
נראה לי שהם חיים בסרט.... איך יצליחו בדיוק להוציא את הבטון שהספיק להתקשות מעל המסילות?
וגם אם יצליחו לעשות משהו - הם בעצמם מזמינים פיגוע ענק נגד הקרונות. זה בדיוק העיתוי לפיגוע כזה. קל מאוד לפגוע בקרונות ביחוד שהמשטרה מפחדת להיכנס לשועפאט, במיוחד בחושך.
נקווה לטוב.
 

jp3raptor

New member
מאכזב מאוד,

סיטיפס - סיור בתוואי ותמונת מצב
שוחחתי היום עם עוזרו של המנכ"ל.
להלן ההצהרה הרשמית.
בניגוד לפרסומים קודמים יש בכוונת החברה לחדש את תנועת הרכבות לשכונת פסגת זאב כבר בימים הקרובים לאחר תיקון חרום ראשוני של המסילה והחישמולת. הרכבות לא תעצורנה בתחנות שועפאט, א-סהל ובית חנינא.
מאכזב מאוד,
לא מבין, אז ביומיים האחרונים אנחנו מקבלים דיווחי סרק?
&nbsp
האם אין כוונה כלשהי למסילה בעוזי נרקיס?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה