חתול לאסירים מבודדים.

חתול לאסירים מבודדים.

שמעתי הבוקר על טיפול חדש באסירים מבודדים לתקופות ארוכות.


בכדי לשמור על צלם אנוש, וגם אולי בכדי לבנות אותו , נותנים בבית כלא בארה"ב חתול לאסיר בודד.

זה מחייב אותו לדאוג למישהו.
 

sadju

New member
כן ראיתי את הכתבה

אם הם מקבלים יחס טוב מה רע?
 
למעלה