במטרונית
אין נסיעות חינם

מצב
הנושא נעול.
במטרונית
אין נסיעות חינם

במטרונית
אין נסיעות חינם
הודעה במטרונית.
נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים
מהווה עבירה פלילית
הנוסע ללא כרטיס נסיעה ו-או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר
צפוי לשלם תעריף מוגדל ע''פ הקבוע בתקנות התעבורה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה