בחיפה צג מידע לאוטובוסים (לא מטרוניות)

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה