ארגון נוסעי התחבורה הציבורית.

איתי חיים התראיין הבוקר ברשת ב'

ארגון נוסעי התחבורה הציבורית.
ארגון מבורך, שכולנו חייבים להיות פעילים בו.
http://tachbura.org/main/finished
איתי חיים התראיין הבוקר ברשת ב'
בתכנית : בדרך אל הטבע.
זהו הראיון הראשון בתכנית, לאחר חדשות הטבע.

http://www.iba.org.il/?autoStartOnFirstElement=true&defaultSearchTerm=9409490&filterType=CM


http://tachbura.org/main/finished
 
למעלה