A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4

A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
 
תודה רבה! והערה>>>

A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
תודה רבה! והערה>>>

לאחרונה היו תקלות במסרים בתפוז, כך שכדאי לוודא שהעסק פועל היטב והמסרים מגיעים.
(שלחתי מסר בקשה)
 

davidfainshtein

Member
מנהל
הכל בסדר, כל המסרים שנשלחו אליי

תודה רבה! והערה>>>

לאחרונה היו תקלות במסרים בתפוז, כך שכדאי לוודא שהעסק פועל היטב והמסרים מגיעים.
(שלחתי מסר בקשה)
הכל בסדר, כל המסרים שנשלחו אליי
התקבלו. בימים הקרובים ניצור קשר עם אלה שישתתפו בסיור.
 

stratomaximus

New member


A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
 
לא הוגן!

A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
לא הוגן!
מה עם כל גולשי הפורום (ואני כאן מאז 2005) שנמצאים בחו"ל??
אפלייה!! גוואעלט!!על היוזמה, והמקצועיות רבת השנים בפורום, שמאפשרת חיבור לגורמים בלב העשייה, שמאפשרת בתורה סיורים שכאלו.
 

Ccyclist

Well-known member
בועז יצלם עבורנו, אך ניתן לארגן בחו"ל...

לא הוגן!
מה עם כל גולשי הפורום (ואני כאן מאז 2005) שנמצאים בחו"ל??
אפלייה!! גוואעלט!!על היוזמה, והמקצועיות רבת השנים בפורום, שמאפשרת חיבור לגורמים בלב העשייה, שמאפשרת בתורה סיורים שכאלו.
בועז יצלם עבורנו, אך ניתן לארגן בחו"ל...
למשל - סניף לונדון יכול לארגן ביקור כלשהו בקרוסרייל או נורת'רן הייטס (תלוי אם מצב הרוח הוא עתידנות או נוסטגליה), או אם יש "סניפים" אחרים אפשר לחשוב על פרוייקט מקומי אחר...
 

yairp4

Active member
דווקא בתקופת מבחנים


A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
דווקא בתקופת מבחנים

אבל היוזמה מבורכת!
 

davidfainshtein

Member
מנהל
חברים, אני רוצה להבהיר

A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
חברים, אני רוצה להבהיר
שכמות המקומות מוגבלת מאוד ולצערי לא כל מי שנרשם יוכל להצטרף לסיור. מטבע הדברים הדבר לא תלוי בנו. תודה על ההבנה.
בימים הקרובים, לקראת גיבוש סופי של התאריך נדע להעריך כמה אנשים יוכלו להשתתף. הדבר תלוי במספר גורמים וביניהם - מספר רכבי השטח שנוכל לגייס, אבל לא רק.
 

davidfainshtein

Member
מנהל
ההרשמה סגורה!

A1 - הרשמה לסיור במנהרה 4
ערב טוב לכולם,
אני שמח להודיע כי סמנכ"ל מנהלת A1, מר דרור סופרו, נעתר לבקשתי ויקיים סיור מודרך לגולשי הפורום במנהרה 4 של הפרויקט. הסיור יתקיים באחד מימי א' או ו' שבשבועות הקרובים ויכלול ביקור בכל קומפלקס מנהרה 4, שמוכר לכם מ"שבתשתיות": מנהרות המילוט, רציפי תחנת האומה, אולם הנוסעים, טיפוס בפיר הדרגנועים ועוד.
כל מי מביניכם שמעוניין להשתתף בסיור מתבקש להשאיר במסר (במסר בלבד!) את פרטיו האישיים (שם פרטי + משפחה + מס' נייד ליצירת קשר) אצל מנהל הפורום, דוד פיינשטיין. בנוסף, חובה לציין העדפה ליום הסיור - א' או ו'.

הנהלת הפורום ועבדכם הנאמן לא יחסכו מאמצים ע"מ לאפשר מספר רב ככל האפשר של משתתפים בסיור, אך יודגש כי הדבר תלוי באמצעים לוגיסטיים והחלטה בנושא זה נתונה לחלוטין בידי מנהלת הפרויקט. אי לכך, למרות שאני מקווה אחרת, אני מתנצל מראש בפני מי שיביע את רצונו להשתתף בסיור ולא יוכל לעשות כן. ע"מ להבטיח את קיומו של הסיור כראוי, אנא ודאו היטב את אפשרותכם להשתתף בו קודם לשליחת הפרטים לכבוד הרב פיינשטיין.

לסיום, אבקש להודות מקרב לב לסמנכ"ל דרור סופרו על נכונותו לקיים סיור עבור גולשי הפורום.
ההרשמה סגורה!
תודה לכל מי שנרשם.
בימים הקרובים נעדכן כמה אנשים יוכלו להשתתף בסיור וניצור קשר עם מי שישתתף.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה