והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל

מצב
הנושא נעול.
והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
 
כך נמצא 66-094 בואדי לאחר הארוע:

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
כך נמצא 66-094 בואדי לאחר הארוע:
 
החל חילוץ 66-094 מעומק הואדי:

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
החל חילוץ 66-094 מעומק הואדי:
 
חילוצו של 66-094 נמשך:

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
חילוצו של 66-094 נמשך:
 
החילוץ של 66-094 הסתיים:

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
החילוץ של 66-094 הסתיים:
כאן ניתן לראות את מימדי הנזק העצום.
עד כאן.
שבוע טוב.
אביה.
 


והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
 

alantan

New member
תודה רבה - לא הכרתי את המקרה הזה, כואב הלב.

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
תודה רבה - לא הכרתי את המקרה הזה, כואב הלב.
 
קבל הקפצה

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
קבל הקפצה
 

בועז ל

New member
תודה רבה על התמונות והמידע המעניין.

והיום: שרשור מוקדש ל- 66-094, ז"ל
היום במסגרת המדור לחובבי ליילנד רויאל-טייגר, מרק 2 ולבועז לוי המנהל המנוול של הפורום הזה, מוקדש השרשור הקצר לאוטובוס "המקשר", ז"ל, שהועבר ביום 01.01.1967 לידי קואופרטיב "אגד" בירושלים. ביום 07.08.1969 סיים האוטובוס המסכן שלנו והירושלמי, את חייו בתור אוטובוס בפיגוע קשה בו היה מעורב.
המדובר במיקוש אוטובוס "אגד" בדרך לאל-חמה. [מטען חשמלי שהופעל בתוך מעביר מים מתחת לכביש והופעל באמצעות כבל חשמלי, כ- 2 ק"מ מערבה לאל-חמה]. (פיגוע שלישי במקום זה בשנת 1969!!!).
הנה הפירוט על המסכן הזה:
בפיגוע זה נהרגו נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו. האוטובוס התדרדר והועף לתהום - לואדי בערוץ הירמוך.
פירוט יתר:
אוטובוס זה יוצר בשנת 1961. תאריך תחילת עבודה: 26.06.1961. מחיר הקרן: 43,839 ל"י (מקור: רשימת כלי רכב לצרכי מס רכוש וקרן פיצויים ליום 31.03.1962, "המקשר", אגודה שיתופית, ירושלים, עמ' 4). תאריך כניסה לשרות: ? (רישוי). תאריך גריטה ממצבת הרישוי: 01.06.1970. אוטובוס זה עבר שינוי מבנה למשאית סולמות להובלת צמיגים מס' 129-692 באגף המשק ב-"אגד" בחודש ינואר 1971. רישום כמשאית במשרד הרישוי: 03.03.1971. בפיגוע נהרגו כאמור נהג האוטובוס גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים וחייל צה"ל. 12 חיילים נוספים נפצעו.
הארוע התרחש כאמור ביום חמישי כ"ג אב תשכ"ט, וזהו LEYLAND ROYAL TIGER Mk-2, ביצור מרכב "הארגז".
אז הנה בתמונה הראשונה נהג האוטובוס: גבריאל ליאונצ'יק ז"ל מירושלים. חבל עליו. היה בחור צעיר !
תודה רבה על התמונות והמידע המעניין.
עוד אירוע שלא הכרתי.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה