I HATE MY INTERNET

I HATE MY INTERNET

לא הייתי פה הרבה זמן, אני חייב לשלוח את המחשב לתיקון אם הוא ימשיך בקצב הזה, אני עכשיו הולך לעדכן את כל הפינות, פינת "ברי איש תלוי" שהחלה ביום חמישי תשוב שוב עכשיו
 
למעלה