https&http

  • פותח הנושא 13374u
  • פורסם בתאריך
1

13374u

Guest
אני מנסה ללכת לאתר cnn ולקבל את המידע של הhtml שלו.
בגלל שהוא מוגן בhttps ניסיתי לעבוד עם הסיפריה requests של python אבל קיבלתי רק חלק מהמידע של הhtml.
מה עושים?
 
שאלה מצויינת. עם זאת גירוד דפים איננה חוקית ללא קבלת רשות מהגורם המתאים, במקרה זה הסי.אנ.אנ. חוץ מזה שאין קשר בין העובדה שהאתר הנו
מאובטח לבין גירוד הדף, לא קשר שאמור להוות בעיה. בוא תאמר לי בבקשה מה אתה רוצה לעשות. אתה מדבר על סקרפינג ואין שום סיבה שלא תוכל לגרד
מאובטח ואז אסייע לךHTML עם קוד מתאים. הייתי מציע לך לנסות לקמפל באמצעות פייתון 2 ולא 3. לא עם אינטרפרטר.תרים דף
 
למעלה