How i wish you were here

MusicA

New member
שלוש קלטות לא הספיקו לי.

לפחות אותם הקלטתי, כבר אמרתי כמה חבל שלא נולדתי 40 שנה קודם? איך "נרשמים" באתר שלהם? לא מצאתי כלום. המסכנים ציפו למינימום 100 מיליון קולות ואולי ל150, קיבלו 30-40 מיליון.
 
למעלה