HopOn בשת"פ עם מטרודן

מצב
הנושא נעול.

magicbs

New member
HopOn בשת"פ עם מטרודן

HopOn בשת"פ עם מטרודן
שמעתי שהם פעלו רק במודיעין, והגיעו אלינו גם כן.
עדיין לא הבנתי איך זה עובד
 

easyJet

New member
בפיילוט בדן

HopOn בשת"פ עם מטרודן
שמעתי שהם פעלו רק במודיעין, והגיעו אלינו גם כן.
עדיין לא הבנתי איך זה עובד
בפיילוט בדן
אני משתתף בפיילוט בדן בקווים 4/5/104
בכניסה לאוטובוס סורקים ברקוד והאפליקציה של הסמארטפון משמיעה צליל כזה תקין שיש אישור כניסה.
 

olli3

New member
מנהל
וזה לios ואנדרואיד?

בפיילוט בדן
אני משתתף בפיילוט בדן בקווים 4/5/104
בכניסה לאוטובוס סורקים ברקוד והאפליקציה של הסמארטפון משמיעה צליל כזה תקין שיש אישור כניסה.
וזה לios ואנדרואיד?
 

Bongulim

New member
לנהג יש אינדיקציה כלשהיא?

בפיילוט בדן
אני משתתף בפיילוט בדן בקווים 4/5/104
בכניסה לאוטובוס סורקים ברקוד והאפליקציה של הסמארטפון משמיעה צליל כזה תקין שיש אישור כניסה.
לנהג יש אינדיקציה כלשהיא?
כי אני יכול בכמה דקות לעשות אפליקציה שתשמיע אותו צליל.
אגב ראיתי את האתר שלהם - דורשים פרטים אישיים בטופס לא מוצפן. בשנת 2014. בושה וחרפה.
 
זה לא תפקידו של הנהג. גם כשאתה עולה

לנהג יש אינדיקציה כלשהיא?
כי אני יכול בכמה דקות לעשות אפליקציה שתשמיע אותו צליל.
אגב ראיתי את האתר שלהם - דורשים פרטים אישיים בטופס לא מוצפן. בשנת 2014. בושה וחרפה.
זה לא תפקידו של הנהג. גם כשאתה עולה
בדלת האחורית בקווים 4, 5, 104 ומעביר את הרב-קו, זה לא תפקידו של הנהג לעקוב אם העברת רב-קו או לא.
למעשה, אפשר לראות בקלות שבניגוד לאגד, בדן נהגים לא ממש עוקבים מי שילם ומי לא.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה