haeter lilmod nehiga???

למה

צריך היתר? איזה בעיה יש בללמוד נהיגה? אני חושב שזה דבר מהנה שיתחדש ורק יסע קצת בזהירות!
 

רולי NO 1

New member
YESH VEYESH!

YESH YESHIVOT SHEOSRIM.VEYESH SHELO VEAFILU ARABANIM BEAD ZE! KMO ETZLYNU LEMASHAL.. ARECHEV SHEL AROSH YESHIVA SHELANU KVAR MIZMAN EFSIK LIYOT SHELO....
 

חנוך617

New member
אתה חוזר לנושא נדוש אך אתה צודק.

אני לא בא לחנך (למרות שמי...) אלא להגיע לחקר האמת. אל תילחץ. לא אשלול את רשיונך..
 
לא חשבתי לרגע.

שאתה הולך לעשות מה שהוא נגד זה את האמת בעצם אתה צודק רק כל מקום לפי איך שהישיבה מרשה!
 

חנוך617

New member
הישיבה מרשה רישמית או שאין מה

לעשות נגד זה? באיזה ישיבות ההנהלה מתירה?
 
הישיבה מרשה רישמית...

ישיבות מיר חברון ר` הלל עטרעס יש ישיבות שמהקיבוץ מותר והרבה ישיבות שזה תלוי באופי ובגיל של הבחור!
 

חנוך617

New member
אבל האם יש איזה ראש ישיבה

שאומר שזה עוזר להתעלות של הבחור ברוחניות???
 

רולי NO 1

New member
פפסי..

אולי אתה לומד איתי בישיבה? גם אצלינו זה ככה.וחנוך מה הקשר רוחניות זה כבר דבר אחר. אל תסחף.לא חסר דברים שלא גורמים לעליה..וזה לפחות לא מזיק!
 
הישיבה מרשה רישמית...

ישיבות מיר חברון ר` הלל עטרעס יש ישיבות שמהקיבוץ מותר והרבה ישיבות שזה תלוי באופי ובגיל של הבחור!
 
למעלה