G לעיונך!

ניתושית

New member
G לעיונך!

מבין גלריית האישים המכובדת שפגשה את קונדוליסה רייס בביקורה השבוע בארץ, נפקד מקומו של חבר מרכז הליכוד, עוזי כהן. היעדרו של המפגש מתמיה, קודם כל בשל מעמדו רם המעלה של מר כהן אך יותר בשל הדימיון הפריקי בין השניים, כפי שמוכח בתמונת ילדות של קונדי. כמו כן, נבדק החשד שמזכירת המדינה האמריקאית היא מחטופות תימן כל הזכויות שמורות ל NRG.
 

Mrs G

New member
אני עוקבת אחרי קנדי

במסעה סביב שמונה ממדינות העולם ביומיים בחתירתה הבלתי נדלית לשלום ויציבות במזרח התיכון. הספיקה לקרוא לאבו מאזן נשיא ולהתייצב במעוז האנטי האמריקאיות באוניברסיטה בצרפת שם ליקקה לאוכלי הצפרדעים בישבן. אני לא הייתי עושה את זה ככה, אבל אני לא ממש מזכירת מדינה - אני אפילו לא יודעת לעשות קפה. מה אגיד ומה אומר - עוזי שיחיה, מצחיק אותי יותר.
 
למעלה