FAX cover letters

astro11

New member
FAX cover letters

כשאני שולח פקב מהמחשב יש אפשרות "להצמיד" נייר מקדים לפקס יש שם urgent, general generic באיזה ספריה הם נמצאים ? איך עורכים את המסמכים (זה רק באנגלית אצלי) ואיך אפשר להוסיף עוד? פעם עשיתי את זה ושכחתיהיכן הם ממוקמים במחשב תודה
 
למעלה