event של סגירת חלון, HELP !!!!!

ריקי21

New member
event של סגירת חלון, HELP !!!!!

איך מתייחסים לevent של סגירת חלון בASP (לחיצה על הכפתור X)????
 
נראה לי... שאין דבר כזה.

הרי ASP מתבצעת בצד שרת. היא בונה את העמוד, ורק אז הוא יורד ללקוח ומוצג. אז איך בדיוק ASP תתיחס לאירוע שקרה בצד לקוח?? מה את רוצה שיקרה כשהחלון נסגר?
 

ריקי21

New member
אני רוצה...../images/Emo4.gif

ברגע שהחלון נסגר דרך ה X אני רוצה להוציא הודעה למשתמש , א"א לעשות את זה ב SCRIPT ? איך אפשר להתיחס לזה??????????????????
 
הודעה באלרט?

העמוד שפתוח התוך החלון, תוסיפי בתוך התג Body:
onUnLoad="alert(´Window Is closed!´);"​
מקווה שקלעתי,
 

ריקי21

New member
אבל...

זה לא עובד :( אני לא מצליחה להוציא את ה ALERT אין לי BODY במסמך , איך עושים את זה בכל זאת בלי BODY דרך ה FORM
 

זהר פלד

New member
איך לך BODY במסמך?

תוסיפי אחד. חוצמזה שאין event handler של סגירת חלון. (אולי יש דרך להוסיף event handlers, אבל יקח אותי השד אם אני יודע מהי...) הכי קרוב זה onUnload, אבל הוא יעבוד לך גם ב refresh, וגם במעבר לדפים אחרים. לעומת זאת, אם תאמרי לנו מה את רוצה לעשות, אולי נוכל למצוא דרך יצירתית לעשות את זה...
 
למעלה