emacs + terminal

alexrait1

New member
emacs + terminal

נתקלתי בתופעה מוזרה ב emacs : כאשר אני מריץ compile עם פקודה מהצורה gcc -g -o prog -l pthread prog.c אני מקבל פלט מורחב יותר מאשר בהרצה דומה מהקונסול. למשל יותר warnings. בנוסף לזה אני יוצר בתוכנית חוט חדש בעזרת pthread_create (עם הקישור המתאים) ומעברי לה פונקציה מסוימת - work. התוכנית מתקמפלת יפה וכאשר היא מורצת מהemacs בעזרת הפקודה shell-command ואז ./prog מופיע לי הפלט של הפונקציה work. לעומת זאת בהרצה זהה בקונסול הרגיל - kconsole לא מתקבל הפלט של הפונקציה. מה יכולה להיות הבעיה? זקוק דחוף לעזרה, תודה לכולם.
 

חובבן

New member
הייתי בודק את משתני הסביבה

ב shell רגיל וב shell של ה emacs. יש הבדל שגורם לך לבעיות.
 

טרודי

New member
lpthread- זו מילה אחת, בלי רווח

האם יכול להיות שבהרצה מתוך emacs אתה כותב את זה נכון, וב commandline לא? (בעצם, ה-gcc אמור היה להתלונן...) אופציה אחרת היא משתני סביבה או path. נסה להוסיף בשני המקרים דגל v- ל-gcc, ולראות אם הוא מפעיל את אותם כלים עם אותם פרמטרים בשני המצבים. בהצלחה!
 
למעלה