DJ שומפי כנס לכאן אחי....

DJ שומפי כנס לכאן אחי....

אחי הינה הקישור למה שאתה רוצה תיכנס תפעל לפי ההוראות ותתקין כמו שעל האש אורמ ..יבן זונהה תוריד מסנג´רר אחי כדי להוריד כנס ל- ברי
 
אותי???? ממממ..פעם ראשונה...

יאאאאאאאאאאאא פעם ראשוןנה מישהי רוצה אותי.. אוףף זה בטח לא למה שאני חושב אוףףף טוב לא נורא אני בא ממי.... ברי
 
למעלה