Diverticulum

ליליתי1

New member
Diverticulum

בעקבות לחץ רב באיבר במין כשבוע וזרם איטי של שתן, פניתי לאורולוג שאיבחן שיש לי דיורטיקולום, אני בעצמי גם ראיתי את הבליטה שמכסה לי את פתח הנרתיק. שאלותי הם: 1. מהן הסיבות לכך? 2. מהן הפתרונות האם רק באמצעות ניתוח? 3. האם זוהי תופעה נדירה אן שכיחה , מה עושים כדי שלא תחזור על עצמה? אני מוזמנת למחלקה אורו גניקולוגית באיכילוב, אבל אשמח לקבל מידע לפני כן תודה.
 
למעלה