did you know you make me cry...?

did you know you make me cry...?

מנסה לחשוב מה הייתי עושה אם הייתה לי רק עוד הזדמנות אחת... אולי... אני מקווה ש...הייתי אומרת לך הכל כמה אתה חשוב לי ואיך שלמרות שלא רואה אותך כמעט...אתה נמצא איתי...תמיד שאני מעדיפה למות וזהו שנמאס לי לבכות וזה לא הוגן ואתה יכול להפסיק הכל...אם רק לא היית שוכח... שכחת?
 
למעלה