dgamin דרשת ממני "להפסיק לכתוב פוסטים סתמיים"

אבנר ג2

New member
dgamin דרשת ממני "להפסיק לכתוב פוסטים סתמיים"

ובשביל זה קבעת שאני מבייש את השמאלנים

שאלתי מה סתמי בפוסט ששלחתי
ואני עדיין מחכה לתשובה ממך
 
למעלה