Demons of Razgriz

JaineyFrog

New member
כמו במילון, כשלמונח

אחד יש יותר מהגדרה אחת: בהתחלה--טרום העידן הדיגיטלי - דמויות מיתולוגיות שבסיפורי לפני השינה היו מבעיתות ילדים קטנים, היום בקרב הצעירים: שם של אחת מהמשימות במשחק ace combat 5 של הplay station 2
 
למעלה