Como - יום שייט באגם קומו

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Well-known member
Como מיודענו, מטוס המים.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como מיודענו, מטוס המים.
כפי שאמרתי - מהתדירות נראה שהוא סוג של תח"צ או לפחות אמצעי סיור תדיר לתיירים. 

Ccyclist

Well-known member
Como מבט דרומה לכיוון קומו והמזרקה שבעיקול, וצפונה לאגם.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como מבט דרומה לכיוון קומו והמזרקה שבעיקול, וצפונה לאגם. 

Ccyclist

Well-known member
Cernobbio - שלט המעגן והפלגה משם ברצף

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Cernobbio - שלט המעגן והפלגה משם ברצף 

Ccyclist

Well-known member
Como מיודענו המטוס 2.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como מיודענו המטוס 2.
בפעם השניה בהפלגה של חצי שעה חולף על פנינו מטוס ים שטס צפונה. 

Ccyclist

Well-known member
Como עיקול המזרקה ומשהו לחדי העין...

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como עיקול המזרקה ומשהו לחדי העין...
אני מתנצל על הגודל הקטן של התמונות ברצף של תפוז, אבל אני רוצה להדגיש תנועה, ובפוסט הקרוב היא תרשים אתכם.

הספינה עוברת בעיקול המזרקה, והעיר קומו מתגלה לנוסעים. 

Ccyclist

Well-known member
Como היידרופוייל מהיר (עד 60 קמ"ש) חולף על פנינו (רצף)

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como היידרופוייל מהיר (עד 60 קמ"ש) חולף על פנינו (רצף)
אמנם היה ניתן להבחין בכלי התחבורה הזה מגיח ברצף הקודם, אך התעסקתי בצילום העיר קומו, ופתאום הוא הגיח ממש לידנו והמשיך בדרכו.

לא אכנס לוויכוחים על שאלת התאמתו לים הפתוח במקום לאגמים ופיורדים. 

Ccyclist

Well-known member
Como הפניקולר מהאגם (רצף)

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como הפניקולר מהאגם (רצף)
למרות שקשה להבחין בתנועת הקרונות ניתן לראות כיצד נקודת המבט של הספינה משתנה. 

Ccyclist

Well-known member
Como - קו החוף מהספינה, לפני ההגעה למעגן

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como - קו החוף מהספינה, לפני ההגעה למעגן
בגלל התנועה הערה באגם צילמתי כמה וכמה רצפים מחלון המלון. עכשיו תורו של המלון לככב בתמונות מהאגם.

 

Ccyclist

Well-known member
Como אזור הכניסה למעגן והמזח עצמו

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como אזור הכניסה למעגן והמזח עצמו 

Ccyclist

Well-known member
Como מספר תמונות מהמעגן עצמו

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como מספר תמונות מהמעגן עצמו
יהיו אולי עוד כמה תמונות אגם ותח"צ אבל אחרי הפוסט הזה אני עובר לאתר מקומי שאולי אינו תח"צי ב100% אך מהווה אבן יסוד של העולם המודרני. 

Ccyclist

Well-known member
Como מקדש וולטה. אתר עלייה לרגל לכל מי שמשתמש בחשמל.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como מקדש וולטה. אתר עלייה לרגל לכל מי שמשתמש בחשמל.
אלסנדרו וולטה, ממציא הסוללה החשמלית, נולד ופעל בקומו, ולכן יש במקום מקדש (בעצם סוג של מוזיאון) המוקדש לפועלו. [URL]http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94[/URL]

למעשה הוא המציא את העולם המודרני, חשמל המיוצר כיום בתחנות כוח פועל לפי עיקרון של היפוך אלקטרו-מגנט שמקור הכוח שלו היה בסוללה של וולטה, ויחידת המידה של המתח החשמלי - וולט - נקראת על שמו.

אמנם המוזיאון היה סגור כשהגענו, אך כל מי שמשתמש במכשיר חשמלי כלשהו ונקלע לקומו צריך לעלות לרגל למקדשו של האדם שאיפשר זאת.

בתמונות אשלב גם תמונה שצילמתי מהאגם.

 

Ccyclist

Well-known member
Como פניקולרים יוצאים ממפגש, וברקע כיפת מקדש וולטה.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como פניקולרים יוצאים ממפגש, וברקע כיפת מקדש וולטה.
שוב - המטרה היא להראות תנועה. אני מודע שתאי הפניקולר יהיו קטנים ברצף הזה. 

Ccyclist

Well-known member
Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.

Como - יום שייט באגם קומו
קומו אינה רק עיר (באירופה אם יש קתדרלה מדובר בעיר) ציורית עם גישה לשוויץ ומילאנו, האטרקציה המרכזית שלה היא האגם המפורסם. בגלל מזג האוויר של שני הימים האחרונים, שהתאימו יותר למילאנו (גשם) ולטירות בשוויץ (עננות גבוהה) השיוט באגם נדחה ליום הלפני-אחרון. לא הסדר האידאלי אך לפחות יכלנו לעשות בכל יום טיול שהתאים למזג האוויר שלו - יתרונה של התיירות העצמאית שבה אנו דוגלים על פני הטיול המאורגן.
Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.
ולסיום כמה תמונות מחלון המלון. המטרה היא להפוך את טרקטור האגם לרצף אז הוספתי את ספינת הנוסעים.

את טרקטור האגם ראינו מספר פעמים באגם עצמו. אני חושב שתפקידו הוא למנוע הווצרות משקעים שיחסמו את המעגן. הגלגלים שלו דומים במשהו לגלגלי אוניות הקיטור המיושנות אבל הם גם יכולים לחפור (הם עשויים ממתכת כלשהי, לכל תא יש צורה של כף חפירה). לפי השובל נראה שהוא ממשיך במים ולא מגיח מהמזח במהלך אמפיבי.

זהו סוף השירשור הזה. יש לי חומרים לשירשורון על הנסיעה לשדה התעופה אך זה לא יהיה שירשור עשיר במיוחד כי היתה לנו מזוודה לסחוב. כמו כן, בגלל קשיי התחבורה ההיקפית ממקום מגורנו לנמל התעופה ממנו טסנו בחרנו להגיע ברכב הפרטי כך שבצד הבריטי יש פחות תח"צ לתעד. 

בועז ל

New member
תודה רבה על ההשקעה ועל עוד שרשור יפהפה.

Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.
ולסיום כמה תמונות מחלון המלון. המטרה היא להפוך את טרקטור האגם לרצף אז הוספתי את ספינת הנוסעים.

את טרקטור האגם ראינו מספר פעמים באגם עצמו. אני חושב שתפקידו הוא למנוע הווצרות משקעים שיחסמו את המעגן. הגלגלים שלו דומים במשהו לגלגלי אוניות הקיטור המיושנות אבל הם גם יכולים לחפור (הם עשויים ממתכת כלשהי, לכל תא יש צורה של כף חפירה). לפי השובל נראה שהוא ממשיך במים ולא מגיח מהמזח במהלך אמפיבי.

זהו סוף השירשור הזה. יש לי חומרים לשירשורון על הנסיעה לשדה התעופה אך זה לא יהיה שירשור עשיר במיוחד כי היתה לנו מזוודה לסחוב. כמו כן, בגלל קשיי התחבורה ההיקפית ממקום מגורנו לנמל התעופה ממנו טסנו בחרנו להגיע ברכב הפרטי כך שבצד הבריטי יש פחות תח"צ לתעד.
תודה רבה על ההשקעה ועל עוד שרשור יפהפה.
 

טשאפק 2

New member
תמונות יפהפיות

Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.
ולסיום כמה תמונות מחלון המלון. המטרה היא להפוך את טרקטור האגם לרצף אז הוספתי את ספינת הנוסעים.

את טרקטור האגם ראינו מספר פעמים באגם עצמו. אני חושב שתפקידו הוא למנוע הווצרות משקעים שיחסמו את המעגן. הגלגלים שלו דומים במשהו לגלגלי אוניות הקיטור המיושנות אבל הם גם יכולים לחפור (הם עשויים ממתכת כלשהי, לכל תא יש צורה של כף חפירה). לפי השובל נראה שהוא ממשיך במים ולא מגיח מהמזח במהלך אמפיבי.

זהו סוף השירשור הזה. יש לי חומרים לשירשורון על הנסיעה לשדה התעופה אך זה לא יהיה שירשור עשיר במיוחד כי היתה לנו מזוודה לסחוב. כמו כן, בגלל קשיי התחבורה ההיקפית ממקום מגורנו לנמל התעופה ממנו טסנו בחרנו להגיע ברכב הפרטי כך שבצד הבריטי יש פחות תח"צ לתעד.
תמונות יפהפיות
 

amit1270

New member
תודה רבה על השרשורים המושקעים והתמונות המרהיבות

Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.
ולסיום כמה תמונות מחלון המלון. המטרה היא להפוך את טרקטור האגם לרצף אז הוספתי את ספינת הנוסעים.

את טרקטור האגם ראינו מספר פעמים באגם עצמו. אני חושב שתפקידו הוא למנוע הווצרות משקעים שיחסמו את המעגן. הגלגלים שלו דומים במשהו לגלגלי אוניות הקיטור המיושנות אבל הם גם יכולים לחפור (הם עשויים ממתכת כלשהי, לכל תא יש צורה של כף חפירה). לפי השובל נראה שהוא ממשיך במים ולא מגיח מהמזח במהלך אמפיבי.

זהו סוף השירשור הזה. יש לי חומרים לשירשורון על הנסיעה לשדה התעופה אך זה לא יהיה שירשור עשיר במיוחד כי היתה לנו מזוודה לסחוב. כמו כן, בגלל קשיי התחבורה ההיקפית ממקום מגורנו לנמל התעופה ממנו טסנו בחרנו להגיע ברכב הפרטי כך שבצד הבריטי יש פחות תח"צ לתעד.
תודה רבה על השרשורים המושקעים והתמונות המרהיבות
אגם קומו הוא אחד המקומות האהובים עליי ולא אתנגד לחזור לשם בכל הזדמנות.
 
יפה מאוד ומרשים !!! תגיד לי: מה עם האוכל שם??

Como ספינת נוסעים ואחריה - רצף טרקטור אגם. סוף השירשור.
ולסיום כמה תמונות מחלון המלון. המטרה היא להפוך את טרקטור האגם לרצף אז הוספתי את ספינת הנוסעים.

את טרקטור האגם ראינו מספר פעמים באגם עצמו. אני חושב שתפקידו הוא למנוע הווצרות משקעים שיחסמו את המעגן. הגלגלים שלו דומים במשהו לגלגלי אוניות הקיטור המיושנות אבל הם גם יכולים לחפור (הם עשויים ממתכת כלשהי, לכל תא יש צורה של כף חפירה). לפי השובל נראה שהוא ממשיך במים ולא מגיח מהמזח במהלך אמפיבי.

זהו סוף השירשור הזה. יש לי חומרים לשירשורון על הנסיעה לשדה התעופה אך זה לא יהיה שירשור עשיר במיוחד כי היתה לנו מזוודה לסחוב. כמו כן, בגלל קשיי התחבורה ההיקפית ממקום מגורנו לנמל התעופה ממנו טסנו בחרנו להגיע ברכב הפרטי כך שבצד הבריטי יש פחות תח"צ לתעד.
יפה מאוד ומרשים !!! תגיד לי: מה עם האוכל שם??
אולי תזרוק לנו כמה מילים על האוכל שאכלת שם?
סלח לי שאני כזה פרסר אבל זו ככל הנראה השעה שלי....אתה יודע.....כשאני רואה תמונות כאלה, הרעב מתחיל לייסר, אז בוא תגרום לי לקנא במה שאכלת שם, ותפרט......תודה מראש !!!
אביה.
 

Ccyclist

Well-known member
באופן משונה לא היה שם אנטיפסטי שיכלתי לאכול.

יפה מאוד ומרשים !!! תגיד לי: מה עם האוכל שם??
אולי תזרוק לנו כמה מילים על האוכל שאכלת שם?
סלח לי שאני כזה פרסר אבל זו ככל הנראה השעה שלי....אתה יודע.....כשאני רואה תמונות כאלה, הרעב מתחיל לייסר, אז בוא תגרום לי לקנא במה שאכלת שם, ותפרט......תודה מראש !!!
אביה.
באופן משונה לא היה שם אנטיפסטי שיכלתי לאכול.
הנוסחה המנצחת שלי לאוכל איטלקי היא המשפט Due antipasti vegetariani caldi ואז מגיעות מנות כמו מלנזאנה אל פרומאג'יו ומנות מעניינות אחרות שאינן פיצה-פסטה. הנוסחה הזו הצליחה ברומא ופירנצה, אבל בקומו היא נכשלה בגדול כי האנטיפסטי הטיפוסי לאזור הוא נתחי בשר בלבד.
&nbsp
על הצד הטוב יש מודעות גבוהה לפסטה ללא גלוטן שהיו בכל מסעדה, והצלחתי להמנע מאכילת פסטה משעממת ברוטב עגבניות- היו מגוון טעמים כמו פסטו ירוק, או ריזוטו מילאנזי שהוא קארי צהוב בתוך רוטב השמנת הרגיל של הריזוטו ויש לו טעם עדין ייחודי קצת חמוץ שלא דומה לקארי הודי.
&nbsp
מבחינת ג'לאטו - היו מלא טעמים, המפתיע בהם - טעם "אנגלי" - קאסטרד / קרם אונגלייז ומשהו בטעם תות (יתכן שהיה בזה גלוטן, זה גרם לצריבה) שהיו חיקוי גלידה מעניין של קינוח אנגלי מסורתי.
&nbsp
באספרסו באר במילאנו היה אפאגטו טוב, וכמעט בכל מקום היה אפשר להשיג אפאגטו.
&nbsp
האזור שייך ללומבארדיה, הגובל בדרומו באמילייה-רומאנה שבה נמצאת העיר פארמה שעל שמה נקראים נתחי החזיר הדקים דקים המפורסמים.
 
אני באמת מקנא ! הטבת לפרט את הדברים באופן מדהים

באופן משונה לא היה שם אנטיפסטי שיכלתי לאכול.
הנוסחה המנצחת שלי לאוכל איטלקי היא המשפט Due antipasti vegetariani caldi ואז מגיעות מנות כמו מלנזאנה אל פרומאג'יו ומנות מעניינות אחרות שאינן פיצה-פסטה. הנוסחה הזו הצליחה ברומא ופירנצה, אבל בקומו היא נכשלה בגדול כי האנטיפסטי הטיפוסי לאזור הוא נתחי בשר בלבד.
&nbsp
על הצד הטוב יש מודעות גבוהה לפסטה ללא גלוטן שהיו בכל מסעדה, והצלחתי להמנע מאכילת פסטה משעממת ברוטב עגבניות- היו מגוון טעמים כמו פסטו ירוק, או ריזוטו מילאנזי שהוא קארי צהוב בתוך רוטב השמנת הרגיל של הריזוטו ויש לו טעם עדין ייחודי קצת חמוץ שלא דומה לקארי הודי.
&nbsp
מבחינת ג'לאטו - היו מלא טעמים, המפתיע בהם - טעם "אנגלי" - קאסטרד / קרם אונגלייז ומשהו בטעם תות (יתכן שהיה בזה גלוטן, זה גרם לצריבה) שהיו חיקוי גלידה מעניין של קינוח אנגלי מסורתי.
&nbsp
באספרסו באר במילאנו היה אפאגטו טוב, וכמעט בכל מקום היה אפשר להשיג אפאגטו.
&nbsp
האזור שייך ללומבארדיה, הגובל בדרומו באמילייה-רומאנה שבה נמצאת העיר פארמה שעל שמה נקראים נתחי החזיר הדקים דקים המפורסמים.
אני באמת מקנא ! הטבת לפרט את הדברים באופן מדהים
אופן שגורם לי לרוץ למסעדה איטלקית הערב !
קיימים גם נתחים דקים דקים המכונים פרשוטו.
תודה רבה על הפירוט המפתיע והמעניין ביותר ! שיחקת אותה כמו תמיד !!!

אביה.
 

Ccyclist

Well-known member
כן, האנטיפסטי היחיד היה פרושטו.

אני באמת מקנא ! הטבת לפרט את הדברים באופן מדהים
אופן שגורם לי לרוץ למסעדה איטלקית הערב !
קיימים גם נתחים דקים דקים המכונים פרשוטו.
תודה רבה על הפירוט המפתיע והמעניין ביותר ! שיחקת אותה כמו תמיד !!!

אביה.
כן, האנטיפסטי היחיד היה פרושטו.
&nbsp
לגבי מסעדה איטלקית - מקום איטלקי אמיתי שהתפריט בנוי לפי אנטיפסטי, מנה ראשונה ומנה שניה, מקום שגם אם יגדיר את עצמו מסעדה-פיצרייה ממש לא יהיה פיצרייה במובן של פיצה רימיני, שהפרמזן המגורד נמצא על השולחן או מוגש לך טרי ממכשיר גירוד כמו כל תבלין סטנדרטי ועם כל מנה (מה שבהכרח שולל כשרות).
&nbsp
כמו כן לחוויה עשירה יותר עדיף לנסות לפחות פעם אחת ארוחה איטלקית ללא רוטב עגבנייות. לא שיש משהו רע בהן, אבל הן הפכו מזמן לקיטש והמטבח האיטלקי עשיר ומגוון יותר. באנגליה ספגטי בולונייז נחשב מזמן למזון אנגלי סטנדרטי ולמרות שזו היתה חוויה מעניינת לאכול "ג'לאטו אינגלסי" איטלקי כי זו אקזוטיקה משונה לאכול דברים שנחשבים לאנגליים בחו"ל - כמו עוגת פירות הג'לי שמכונה בארץ "עוגה אנגלית" אך איננה קיימת באנגליה - לא נסעתי עד איטליה כדי לאכול ספגטי בולונייז או מקבילה צמחונית.
&nbsp
לאוכל בשר כמוך תהיה אכזבה אחת, דבר שתמיד מעצבן את בעלי - הקנלוני עם בשר הבקר הוא התאמה איטלקית לטעם זר, מסעדות מחוץ לאיטליה, ומזון סופרמרקטים קפוא. במסעדה איטלקית אמיתית (אפילו - קפדנית איכותית מחוץ לאיטליה) קנלוני הוא אך ורק במילוי תרד וגבינה.
&nbsp
אני מאמין שהחוויה היא ההוויה, האישי הוא הפוליטי וכו'. זה היחס שאני מנסה להעביר בכל הנוגע לעיסוקו העיקרי של הפורום.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה