cluster hire - מישהו מכיר? שמע? חדש אצלנו

302Or

New member
מנסים להרים את זה אצלנו כעת. הכוונה היא לקבל לעבודה אנשים על פי דיסציפלינה משותפת, נניח קבוצה של חמישה חברי סגל העוסקים ב"סביבה" מזוויות שונות: הנדסה, ביולוגיה, סוציולוגיה. כל זאת בהנחה/כוונה שזה יהיה מגנט הן למועמדים טובים והן להשארת המועמדים האלה אצלנו לאורך זמן. החידוש הוא שהעניין מתנהל על פי מכנה משותף מחקרי, להבדיל מן המצב הקיים שבו שוכרים קבוצה על פי מכנה משותף של זהות, כלומר לקבל לעבודה קבוצה של בני מיעוטים וכך למסמס את תחושת הבידוד והבולטות שלהם ולייצר קהילה (בעיקר במוסדות לבנים במובהק). הסגל אצלנו עומד על הרגליים האחוריות בהתנגדות לעצם הרעיון ורואים בו דרך בעצם לקצץ במשרות מחלקתיות ולהחליש את המחלקות כגוף ממסדי - מה שיקרה בסופו של דבר.

המצב מוכר למישהו?
 
למעלה