C 5 גוררת אוטובוס !

מצב
הנושא נעול.
C 5 גוררת אוטובוס !

C 5 גוררת אוטובוס !
אני עובד על תמונה כזו במיוחד בשבילך יהוושע. אני אארגן את העניין עם "אגד". יש לי וו גרירה מצויין.
 

fireman

New member
אתה מתכוון לגרור אוטובוס

C 5 גוררת אוטובוס !
אני עובד על תמונה כזו במיוחד בשבילך יהוושע. אני אארגן את העניין עם "אגד". יש לי וו גרירה מצויין.
אתה מתכוון לגרור אוטובוס
עם סיטרואן C5?
 

יהוושע

New member
מה זה c5 ? הגד , תוכל לארגן סיור

C 5 גוררת אוטובוס !
אני עובד על תמונה כזו במיוחד בשבילך יהוושע. אני אארגן את העניין עם "אגד". יש לי וו גרירה מצויין.
מה זה c5 ? הגד , תוכל לארגן סיור
במוזיאון אגד , כמו הסיור שאורגן למפעלי רמת"א?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה