BLACK BOOK הסרט!

  • פותח הנושא 846
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

846

Active member
התמקמות לקראת הסצינה הבאה:

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
התמקמות לקראת הסצינה הבאה:
 

846

Active member
ה GMC עם "חבר" קיבוץ מאותה

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
ה GMC עם "חבר" קיבוץ מאותה
התקופה. טרקטור זחלי מתוצרת "אינטרנשאונל" שהובא לצילומים מאיזה מוזיאון טרקטורים.
 

846

Active member
הטרקטור שהשתתף בצילומים, נסע וחרש

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הטרקטור שהשתתף בצילומים, נסע וחרש
את האדמה כמו חדש!
 

davidfainshtein

New member
מנהל
הטרקטור הזה

הטרקטור שהשתתף בצילומים, נסע וחרש
את האדמה כמו חדש!
הטרקטור הזה
עולה כל שנה לירושלים במסגרת ההצדעה המסורתית של ההתישבות העובדת לרגל יום ירושלים ונוסע בשיירה ברחובות העיר.
 

846

Active member
הניצבים ממתינים לתורם, נוסעי

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הניצבים ממתינים לתורם, נוסעי
האוטובוס היו ניצבים שגילמו קבוצת תיירים המגיעה לארץ בשנות ה 50. שים לב אנדי!
 

846

Active member
נא לעלות מיד נוסעים!

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
נא לעלות מיד נוסעים!
 

846

Active member
הסצינה הראשונה היתה: כניסה לקיבוץ

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הסצינה הראשונה היתה: כניסה לקיבוץ
דרך שער. לאחר כ 6 "טייקים" הבמאי היה מרוצה ואז עברו לצילום נייח של קטע העצירה וירידת הנוסעים. לצורך כך מיקמו את המצלמה מחדש ופיזרו בעזרת מאורר גדול אבק מלאכותי ע"מ לדמות את האבק שנוצר בעת עצירת האוטובוס. בתמונה: ההכנות לפני הצילום.
 

846

Active member
הפסקה קצרה בין הצילומים.

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הפסקה קצרה בין הצילומים.
 

846

Active member
האופנה האחרונה בשנת 56!

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
האופנה האחרונה בשנת 56!
 

davidfainshtein

New member
מנהל
../images/Emo68.gif בגדי המלך החדשים

האופנה האחרונה בשנת 56!
בגדי המלך החדשים
או מדי אגד החדשים.
 

846

Active member
החצי השני של היום כלל את צילום

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
החצי השני של היום כלל את צילום
היציאה מהקיבוץ.... בתמונה: ההכנות לצילום הסצינה שכללה עליה הנוסעים והתחלת הנסיעה ברצף אחד. תחת השימשיה הבמאי ההולנדי ובחולצה האדומה עוזרו הנחמד! (הולנדי גם הוא כמובן)
 

846

Active member
כובע אדום...החום שם היכה בי שנית!

החצי השני של היום כלל את צילום
היציאה מהקיבוץ.... בתמונה: ההכנות לצילום הסצינה שכללה עליה הנוסעים והתחלת הנסיעה ברצף אחד. תחת השימשיה הבמאי ההולנדי ובחולצה האדומה עוזרו הנחמד! (הולנדי גם הוא כמובן)
כובע אדום...החום שם היכה בי שנית!
 

846

Active member
השחקניות ההולנדיות!

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
השחקניות ההולנדיות!
משמאל גיבורת הסרט ועל כיסא הנהג חברתה שמגיעה לקיבוץ וניפגשת עימה. כל הבהרה תתקבל בשימחה!
 
רק חבל שלא יכול להנות ממנוע GMC

השחקניות ההולנדיות!
משמאל גיבורת הסרט ועל כיסא הנהג חברתה שמגיעה לקיבוץ וניפגשת עימה. כל הבהרה תתקבל בשימחה!
רק חבל שלא יכול להנות ממנוע GMC
אמיתי....ברכב זה מותקן מנוע ליילנד....נוח לא מצא מנוע GMC מקורי. המנוע המקורי היה מרעיש עולמות ובשלב מסויים, דרש ראש העיר בחיפה, נדמה לי אבא חושי ז"ל, להוציא את האוטובוסים האלה משטח עירוני בלילות עקב הרעש העצום של המנוע.....יש על כך מסמך בארכיון אצל דני.
 

846

Active member
רכבים נוספים שהשתתפו בסרט:

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
רכבים נוספים שהשתתפו בסרט:
 

846

Active member
אחת ממשאיות ההפקה שגם היא

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
אחת ממשאיות ההפקה שגם היא
קלאסיקה בזכות עצמה:
 

846

Active member
זהו! סוף הצילומים, בדיקת דש"מ

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
זהו! סוף הצילומים, בדיקת דש"מ
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה