BLACK BOOK הסרט!

  • פותח הנושא 846
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

846

Active member
BLACK BOOK הסרט!

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
 

846

Active member
חיזוקים אחרונים.

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
חיזוקים אחרונים.
 

846

Active member
הפסקת מנוחה בדרך למצוקי דרגות

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הפסקת מנוחה בדרך למצוקי דרגות
 

846

Active member
בוקר במצוקי דרגות

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
בוקר במצוקי דרגות
 

846

Active member
מזוודות הועמסו על הגג והאוטובוס

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
מזוודות הועמסו על הגג והאוטובוס
כוסה באבק מלאכותי....
 

846

Active member
יורדים מהגרר

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
יורדים מהגרר
 

846

Active member
עוד קצת.... העמסה ופריקה

יורדים מהגרר
עוד קצת.... העמסה ופריקה
ביצענו פאדי הגרריסט ואני כ 10 פעמים במשך שלושת ימי הצילומים עד שהפכנו מומחים!
 

846

Active member
הוראות אחרונות לפני הצילום....

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
הוראות אחרונות לפני הצילום....
אודה למי שיבהיר את התמונה.
 

846

Active member
../images/Emo51.gif שים לב אנדי....!

קבל הבהרה והגדלה
שים לב אנדי....!
 

846

Active member
ועוד כמה הוראות...

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
ועוד כמה הוראות...
לאחר מכן החלו הצילומים כשכל פעם אני יורד קטע בירידות של מצוקי דרגות ובסוף ה "טייק" מעמעסים על הגרר ועולים חזרה לנקודת ההתחלה ב"טייק" נוסף. תמונות של העליה ע"ג הגרר העלתי בשירשור הזה:
 

gsx750f

New member
קכל גם כאן

ועוד כמה הוראות...
לאחר מכן החלו הצילומים כשכל פעם אני יורד קטע בירידות של מצוקי דרגות ובסוף ה "טייק" מעמעסים על הגרר ועולים חזרה לנקודת ההתחלה ב"טייק" נוסף. תמונות של העליה ע"ג הגרר העלתי בשירשור הזה:
קכל גם כאן
 

846

Active member
לאחר כמה שעות באיזור ים המלח,

BLACK BOOK הסרט!
כזכור בחודש שעבר השתתף ה GMC בסרט קולנוע הולנדי. מצ"ב כמה תמונות מימי הצילומים. ובתמונה הראשונה: האוטובוס על גרר שי בפ"ת בתחילת הדרך.
לאחר כמה שעות באיזור ים המלח,
העמסנו שוב את האוטובוס על הגרר ונסענו לקיבוץ "כפר רופין" שנימצא ליד בית שאן. שם צולמה עןד סצינת נסיעה בין השדות. בתמונה: "מנוחת הלוחם" לאחר יום עבודה קשה ובדיקת שמן ומיים.
 

shuky1

New member
תמונות יפות, אבל כמה שאלות --->

לאחר כמה שעות באיזור ים המלח,
העמסנו שוב את האוטובוס על הגרר ונסענו לקיבוץ "כפר רופין" שנימצא ליד בית שאן. שם צולמה עןד סצינת נסיעה בין השדות. בתמונה: "מנוחת הלוחם" לאחר יום עבודה קשה ובדיקת שמן ומיים.
תמונות יפות, אבל כמה שאלות --->
בהקשר הטכני לוגיסטי. 1 - לפי תמונת הגרר (משאית של 14950 ק"ג מ.כ.מ.) המשאית לא מורשית לשאת משקל שכזה הכבד משמעותית למשקל המותר לה. אני מניח שמשקל האוטובוס כ 9 טון +-. (משקל המשאית כ 7טון + 9 האוטובוס + 16 טון. !!!) 2 - אורך האוטובוס ארוך מהאורך המורשה לגרר לשאת. הסרן הקדמי הנושא את משקל המנוע נמצא בכלל מעבר למשטח הגרירה ונשען על המדרג המשמש להרמת הרכבים כך אסור לנסוע. זה משנה את מרכז הכובד ומסכן בטיחותית את המשאית ושאר המשתמשים בכביש וכמובן גם את האוטובוס היקר שעליה. תתכן סטיה במשקלות, אך היא זעירה וגבולית.
 

846

Active member
אין לי מושג קלוש במשאיות גרר....

תמונות יפות, אבל כמה שאלות --->
בהקשר הטכני לוגיסטי. 1 - לפי תמונת הגרר (משאית של 14950 ק"ג מ.כ.מ.) המשאית לא מורשית לשאת משקל שכזה הכבד משמעותית למשקל המותר לה. אני מניח שמשקל האוטובוס כ 9 טון +-. (משקל המשאית כ 7טון + 9 האוטובוס + 16 טון. !!!) 2 - אורך האוטובוס ארוך מהאורך המורשה לגרר לשאת. הסרן הקדמי הנושא את משקל המנוע נמצא בכלל מעבר למשטח הגרירה ונשען על המדרג המשמש להרמת הרכבים כך אסור לנסוע. זה משנה את מרכז הכובד ומסכן בטיחותית את המשאית ושאר המשתמשים בכביש וכמובן גם את האוטובוס היקר שעליה. תתכן סטיה במשקלות, אך היא זעירה וגבולית.
אין לי מושג קלוש במשאיות גרר....
אני משער שהנהג והחברה ידעו מה הם עושים.....
 

shuky1

New member
יתכן שכן והרבה פעמים ממש לא. --->

אין לי מושג קלוש במשאיות גרר....
אני משער שהנהג והחברה ידעו מה הם עושים.....
יתכן שכן והרבה פעמים ממש לא. --->
הנהגים ובעלי רכבי הגרר עוברים על החוק הרבה הרבה פעמים ומנצלים את חוסר הידע של המשטרה והבנת השוטרים את נושא המשקל. בכל אופן, באם המבצע שלכם עדיין נמשך, כדאי שתבדוק את משקל האוטובוס (זה רשום ברשיון הרכב באוטובוס רגיל) וכן את המשקל המותר למשאית לשאת ( זה רשום ברשיון המשאית וחייב להיות במדבקה בצד הימני של המשאית ליד דלת הנוסע). נסיעה טובה.
 

846

Active member
הצילומים הסתיימו לפני חודש....

יתכן שכן והרבה פעמים ממש לא. --->
הנהגים ובעלי רכבי הגרר עוברים על החוק הרבה הרבה פעמים ומנצלים את חוסר הידע של המשטרה והבנת השוטרים את נושא המשקל. בכל אופן, באם המבצע שלכם עדיין נמשך, כדאי שתבדוק את משקל האוטובוס (זה רשום ברשיון הרכב באוטובוס רגיל) וכן את המשקל המותר למשאית לשאת ( זה רשום ברשיון המשאית וחייב להיות במדבקה בצד הימני של המשאית ליד דלת הנוסע). נסיעה טובה.
הצילומים הסתיימו לפני חודש....
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה