ASPUPLOAD שגיאה מעצבנת

noamway

New member
ASPUPLOAD שגיאה מעצבנת

השורה הבאה יוצרת לי שגיאה חוזרת בתחום העלאת קבצים aspupload 3.0. זאת השורה:
Upload.SaveVirtual ("/image/image")​
השגיאה היחידה שמופיעה לי היא זו: Persits.Upload.1 שלא אומרת הרבה חוץ מכך שיכול להיות שיש תוכנת אנטי וירוס שפועלת ברקע (אני מתאחסן ב- LiveDNS) האם יכול להיות שאם מעלים מספר קבצים בו זמנית מכל מיני עמודים באתר השגיאה תופיעה בגלל סיבה זו? האם הבעיה יכולה להיות קשורה לקבצים פגומים שמשתמשים מעלים? אילו כללים עלי לדעת על האובייקטים האלו וליכולות שלהם? תודה רבה
 
למעלה