android

nara56

New member
מבקש עזרה
לאחר שרכשתי מכשיר note 10+ חדש, ביצעתי העברת נתונים ממכשיר הקודם למכשיר החדש עם כבל. הכל עבר בהצלחה וכל האפליקציות עובדות חוץ מבעיה אחד והיא: אפליקציות תשלום google play ipaybox לא עובדות ומופיע הודעה:לא ניתן לשלם באמצעות הטלפון זה בחנויות, הסיבה אפשרית לכך שהוא עבר תהליך רוט(root)או שינוי משמעותי אחר.

מבקש עזרה , מה עושים עם זה
 

nisso167

New member
מנהל
מבקש עזרה
לאחר שרכשתי מכשיר note 10+ חדש, ביצעתי העברת נתונים ממכשיר הקודם למכשיר החדש עם כבל. הכל עבר בהצלחה וכל האפליקציות עובדות חוץ מבעיה אחד והיא: אפליקציות תשלום google play ipaybox לא עובדות ומופיע הודעה:לא ניתן לשלם באמצעות הטלפון זה בחנויות, הסיבה אפשרית לכך שהוא עבר תהליך רוט(root)או שינוי משמעותי אחר.

מבקש עזרה , מה עושים עם זה
שלום.
תהליך הרוט הוא תהליך פריצה של נעילת מערכת ההפעלה. בדרך כלל, כאשר מתבצע תהליך הרוט אז היצרן ואו המוכר מסיר מעליו את האחריות. לא ידעתי שגם גוגל עצמם. אם כי לא מפתיע. התהליך מתבצע בדרך כלל על ידי המשתמש המודע לכל מה שמשתמע לכך. אם זה כדי להתקין אפליכציות שאינן מוכרות על ידי היצרן או מערכות הפעלה בגירסאות חדשות יותר שאינן נתמכות רשמית על ידי היצרן או מערכות הפעלה כתובות על ידי כל מיני אנשים המסתובבים בסביבת קוד מקור חפשי, או איך שלא קוראים לזה. אם אתה לא יודע מה זה רוט אז תשאל את מי שמכר לך, מה ולמה.
 

frankthe2

Active member
לא בוצע רוט, בוצע תהליך משמעותי אחר וזה העברת אפליקציה ממכשיר א למכשיר ב.
אם האפליקציה קיימת במכשיר תסיר אותה הפעלה מחדש של המכשיר והתקנה מחדש דרך החנות ולא דרך הכבל... וכמובן הכנסת כל הנתונים הרלוונטיים לתוכנה.
תתחדש ובהצלחה!
 

nara56

New member
לא בוצע רוט, בוצע תהליך משמעותי אחר וזה העברת אפליקציה ממכשיר א למכשיר ב.
אם האפליקציה קיימת במכשיר תסיר אותה הפעלה מחדש של המכשיר והתקנה מחדש דרך החנות ולא דרך הכבל... וכמובן הכנסת כל הנתונים הרלוונטיים לתוכנה.
תתחדש ובהצלחה!
 

nara56

New member
היי
. בינתיים דיברתי עם חנות שמכרה לי את הטל וסיפרתי לו שזה לא עובד,ביקשו שיחזיר את המכשיר וישלחו חדש אחר. קיבלתי אותי ושוב העתקתי עליו באמצעות כבל את כל התוכן של מכשיר הקודם, הכל עבר רק יש לי בעיה קטנה אחד...מערכת הפעלה היא באנגלית וכל ההגדרות האנגלית למרות ששניתי שפה, ההגדרות לא השתנו. האם יש לך רעיון איך אפשר להפוך את זה לעברית.
בתודה מראש...נחום
 

nara56

New member
היי
. בינתיים דיברתי עם חנות שמכרה לי את הטל וסיפרתי לו שזה לא עובד,ביקשו שיחזיר את המכשיר וישלחו חדש אחר. קיבלתי אותי ושוב העתקתי עליו באמצעות כבל את כל התוכן של מכשיר הקודם, הכל עבר רק יש לי בעיה קטנה אחד...מערכת הפעלה היא באנגלית וכל ההגדרות האנגלית למרות ששניתי שפה, ההגדרות לא השתנו. האם יש לך רעיון איך אפשר להפוך את זה לעברית.
בתודה מראש...נחום
 
למעלה