And now the sun is sting

And now the sun is sting

מעל ההרים במערב סופות רעמים מרהיבות אני חוזר - מרהיבות נצפות מעל אצבע הגליל! מגדלים של ענני ענק שהשיימעש מאירה אותם מאחור... חברים, המראות האלה פשוט אלוהיים ושווים אפילו התייעצויות חסרות תוחיילעת עם המיילעך... אחיק, מישהו בצפון - אתם יכולים לאשר?
 
למעלה