ALT בלבד גבוה

MyWife1

New member
ALT בלבד גבוה

שלום לכם לפני כמה שנים הבראתי באופן סופי מהפטיטיס C תיפקודי הכבד שלי חזרו לנורמה בכל השנים החולפות. למרות ששתיתי בשנים האחרונות יום יום אלכוהול (כחצי בקבוק וודקה ליום)הם היו תקינים. לפני כשבוע עשיתי בדיקה וה-ALT היה מעל הנורמה 56 ושאר הבדיקות היו תקינות. עקב זאת צמצמתי את השתיה לבקבוק בירה ביום וערכתי עוד בדיקה לאחר מספר ימים וה-ALT היה 49 עדיין מעל הנורמה. מעבר לזה כל הבדיקות תקינות. שאלתי היא מה משמעות התוצאה, האם היא הפיכה, האם גרמתי נזק לכבד והאם יש אפשרות שההפטיטיס יחזור. תוצאות הבדיקה מפורטות מטה. מיותר לציין שהחלטתי להפסיק לשתות באופן יומיומי. בכבוד רב ובתודה מראש שמואל כימיה בדם Protein Total (B) | g/dl | ( 6.6 *מינימום 7.8 תוצאה 8.3 מקסימום | Albumin (B) | g/dl | ( 3.5 *מינימום 4.6 תוצאה 5.2 מקסימום | Bilirubin Total | mg/dl | ( 0.3 *מינימום 0.6 תוצאה 1.2 מקסימום | ALKP-Alkaline Phosphatase | u/l | ( 30 *מינימום 59.5 תוצאה 120 מקסימום | ALT (GPT) | U/l | ( 10 )מינימום 49 תוצאה חריגה 37 מקסימום | AST (GOT) | U/l | ( 10 *מינימום 33 תוצאה 37 מקסימום | LDH-Lactic Dehydrogenase | u/l | ( 208 *מינימום 304 תוצאה 450 מקסימום |
 
למעלה