ADOBE AUDITION 1.5

  • פותח הנושא vour
  • פורסם בתאריך

vour

New member
ADOBE AUDITION 1.5

אני מקליטה בפורמט MP3 בתוכנת ההקלטה ADOBE AUDITION 1.5 ואני מאוד מרוצה מהתוכנה הזאת. יש לי קובץ מוכן של MP3 ואני רוצה לערוך אותו שוב פעם בתוכנה האמורה. אז כדי להעביר את הקובץ המוכן, אני מעבירה את הקובץ אל התוכנה הפתוחה והתוכנה נטענת בקובץ. הצרה שאני לא יודעת איך אני יכולה להוסיף בעריכה זמן נוסף בהתחלה. זאת אומרת, נניח שהקובץ המוכן שהעברתי לתוכנה הוא שיר מסוים בפורמט MP3. אני רוצה לערוך שוב פעם עם התוכנה כדי להקליט את עצמי לפני שמתחיל השיר אומרת מס' דברים ורק אח"כ יתחיל להישמע השיר. אני רוצה שזה יהיה בקובץ אחד ולא בשני קבצים נפרדים. הבעיה היא שאחרי שהטענתי את התוכנה בקובץ המוכן (השיר), אז ברגע שאני מנסה להקליט את עצמי אז אני מקליטה על חשבון השיר. כך שאם אני מקליטה את עצמי מדברת במיקרופון במשך 20 שניות, אז גם גזלתי מהשיר את העשרים שניות של התחלת השיר. ואני לא רוצה שזה יהיה על חשבון השיר בכלל. אני רוצה להגיע למצב שכשאני מקליטה את עצמי במיקרופון, זה לא "ידרוך" (על חשבון) השיר שהטענתי לתוכנה. איך עושים את זה?
 
למעלה