A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
 

בועז ל

New member
מסוע העפר

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
מסוע העפר
כאחד שמשתרע לכל אורכה של העיר, מסוע העפר הנו אולי הגורם היחיד ב"שפיר-סיטי" היודע את כל המתרחש בה. ידידנו המסוע קיבל תחת אחריותו את מלאכת פינוי העפר ממנהרה 3 הארוכה ועושה זאת בגדול - או ליתר דיוק: עושה זאת ב"ארוך"
. גם כשאתה מפלצת מתכתית ארוכה, עדיין מדובר בהחלטה לא קלה עבור מי שאמור לסחוב על גבו במשך שנים כשני מיליון מטרים מעוקבים (כארבעה מיליון טון!) מעפרה של ארץ הקודש.

בתמונה: קצהו של מסע העפר, סמוך לכביש מס' 1. ע"מ להבטיח את ביצוע המלאכה על הצד הטוב ביותר, עוד בהיותו עוּבּר הוזרקו למסוע הורמוני גדילה ע"י חברת "שפיר". ואכן, הינוקא שלנו נולד כשהוא גבוה, ארוך ומוכן לעבודה. את דרכו החל הרך הנולד כשהוא כבר באורך התחלתי בן כשני ק"מ. תחילתו של המסוע בפתח מנהרה 3 אשר בנחל יתלה. בדרכו הוא עובר דרך מנהרה מס' 2 והעיר של "שפיר" אל המערום הנראה בתמונה. העפר הגולמי שנישא על רצועותיו נגרס בקצה המסוע וחלקו הראוי הופך למצע ברמה א', שניתן להשתמש בו בפרויקטים אחרים.
 
שאלה, אם אפשר

מסוע העפר
כאחד שמשתרע לכל אורכה של העיר, מסוע העפר הנו אולי הגורם היחיד ב"שפיר-סיטי" היודע את כל המתרחש בה. ידידנו המסוע קיבל תחת אחריותו את מלאכת פינוי העפר ממנהרה 3 הארוכה ועושה זאת בגדול - או ליתר דיוק: עושה זאת ב"ארוך"
. גם כשאתה מפלצת מתכתית ארוכה, עדיין מדובר בהחלטה לא קלה עבור מי שאמור לסחוב על גבו במשך שנים כשני מיליון מטרים מעוקבים (כארבעה מיליון טון!) מעפרה של ארץ הקודש.

בתמונה: קצהו של מסע העפר, סמוך לכביש מס' 1. ע"מ להבטיח את ביצוע המלאכה על הצד הטוב ביותר, עוד בהיותו עוּבּר הוזרקו למסוע הורמוני גדילה ע"י חברת "שפיר". ואכן, הינוקא שלנו נולד כשהוא גבוה, ארוך ומוכן לעבודה. את דרכו החל הרך הנולד כשהוא כבר באורך התחלתי בן כשני ק"מ. תחילתו של המסוע בפתח מנהרה 3 אשר בנחל יתלה. בדרכו הוא עובר דרך מנהרה מס' 2 והעיר של "שפיר" אל המערום הנראה בתמונה. העפר הגולמי שנישא על רצועותיו נגרס בקצה המסוע וחלקו הראוי הופך למצע ברמה א', שניתן להשתמש בו בפרויקטים אחרים.
שאלה, אם אפשר
מה עושים בכל העפר שיוצא מן המנהרות?
 

S o l l y

New member
ממש לונה פארק לעפר


מסוע העפר
כאחד שמשתרע לכל אורכה של העיר, מסוע העפר הנו אולי הגורם היחיד ב"שפיר-סיטי" היודע את כל המתרחש בה. ידידנו המסוע קיבל תחת אחריותו את מלאכת פינוי העפר ממנהרה 3 הארוכה ועושה זאת בגדול - או ליתר דיוק: עושה זאת ב"ארוך"
. גם כשאתה מפלצת מתכתית ארוכה, עדיין מדובר בהחלטה לא קלה עבור מי שאמור לסחוב על גבו במשך שנים כשני מיליון מטרים מעוקבים (כארבעה מיליון טון!) מעפרה של ארץ הקודש.

בתמונה: קצהו של מסע העפר, סמוך לכביש מס' 1. ע"מ להבטיח את ביצוע המלאכה על הצד הטוב ביותר, עוד בהיותו עוּבּר הוזרקו למסוע הורמוני גדילה ע"י חברת "שפיר". ואכן, הינוקא שלנו נולד כשהוא גבוה, ארוך ומוכן לעבודה. את דרכו החל הרך הנולד כשהוא כבר באורך התחלתי בן כשני ק"מ. תחילתו של המסוע בפתח מנהרה 3 אשר בנחל יתלה. בדרכו הוא עובר דרך מנהרה מס' 2 והעיר של "שפיר" אל המערום הנראה בתמונה. העפר הגולמי שנישא על רצועותיו נגרס בקצה המסוע וחלקו הראוי הופך למצע ברמה א', שניתן להשתמש בו בפרויקטים אחרים.
ממש לונה פארק לעפר
 

בועז ל

New member
מסוע העפר - חובב רכבות מילדותו


A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
מסוע העפר - חובב רכבות מילדותו

הנה חובב הרכבות מס' 1 בארץ: מסוע העפר של "שפיר" שגדל על רכבות.

טור אדנים ארוך שסופק "לשפיר" ע"י ר"י שימש כמצע להתפתחותו של העלם הרך וכשאתה גדל על חומרים טובים, אתה יכול לשנע עפר אפילו בקצב של 1,000 טון לשעה.
 

alantan

New member
עצוב לי בשבילו - הוא לעולם לא יזכה לראות רכבת

מסוע העפר - חובב רכבות מילדותו

הנה חובב הרכבות מס' 1 בארץ: מסוע העפר של "שפיר" שגדל על רכבות.

טור אדנים ארוך שסופק "לשפיר" ע"י ר"י שימש כמצע להתפתחותו של העלם הרך וכשאתה גדל על חומרים טובים, אתה יכול לשנע עפר אפילו בקצב של 1,000 טון לשעה.
עצוב לי בשבילו - הוא לעולם לא יזכה לראות רכבת
בגודל מלא...
 

בועז ל

New member
מסוע בצמיחה

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
מסוע בצמיחה
כשהוא חולף על כביש השירות הפנימי בעיר, צומח המסוע לגובה בכדי לאפשר תנועת כלי רכב וציוד הנדסי מתחתיו. בכל נקודה שבה מתבצעת "שבירה" בתוואי המסוע, נמצאות קופסאות המעבר, כמו זו הנראית בתמונה.

נ.ב: גשר 7 הפצפון ניבט בין עמודיו המסוע.
 

בועז ל

New member
נקודת מעבר

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
נקודת מעבר
נקודת "שבירה" בתוואי המסוע. נקודת השבירה היא למעשה "שבירה" גם של המסוע ומעבר ממסוע אחד למסוע אחר. לכל אורך המסוע/ים פרושים מנועים בנקודות המעבר שתפקידם לדחוף את העפר ממסוע אחד להמשכו.
בתמונה: נקודת מעבר בתוואי המסוע. צינור המים הנראה בתמונה משמש להרטבת העפר בדרכו מפתח מנהרה מס' 2 אל המערום. זאת, עקב דרישה של המשרד להגנת הסביבה ובין היתר גם בכדי למנוע נהיגה בתנאי ראות בלתי נוחים עקב האבק שעלול להיווצר.
 

בועז ל

New member
תזכורת - סאגת פינוי העפר והפתרון הצפוי.

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
תזכורת - סאגת פינוי העפר והפתרון הצפוי.
למעלה מחמש שנים עסקו גורמי הביצוע והתכנון בעיסוק בשאלה כיצד ולאן יפונה עפר המוּצא ממנהרות הפרויקט ובייחוד ממנהרה מס' 3 הארוכה. אינספור דיונים נערכו בוועדות השונות, הושמעו התנגדויות, הוקמו מטות מחאה מקומיות בישובים שונים (נטף, בית מאיר, מסילת ציון) עד שלבסוף התקבלו החלטות המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא. ואולם, למרות ההחלטות שנתקבלו כבר לפני כשנתיים פלוס אאל"ט, הנושא והמאבקים המשיכו ללוות את הפרויקט ודומה שהסוגיה טרם ירדה מסדר היום. השאלה המרכזית שעמדה על הפרק היתה: להיכן יפונה העפר? בעניין זה הוצעו מספר הצעות כשההצעה לפנות את העפר למחצבת בית מאיר הייתה המקובלת ביותר על גורמי הביצוע עד שהגיעו חולי הקצרת מהישוב מסילת ציון...

עלילותיה של הסאגה פורטו בהרחבה בכלי התקשורת ובפורום ולא אחזור עליהן שנית, אך אציין שממש עד לזמן קצר לפני תחילת הכרייה לא נמצא פתרון מוסכם לעניין. בסופו של דבר ולאחר למעלה מחמש שנים, סוכם שלא צריך להסכים ועל הקבלן ("שפיר" במקרה דנן) ל'שבור את הראש' לבדו. אי לכך, הקבלן הכין סל פתרונות ולפיו העפר ישונע למחצבות הנמצאות בבעלות הקבלן באתרים שונים ומתוך כוונה לווסת את העומס על הכבישים השונים. ולמי ששואל: כן, גם כביש 38 האומלל יישא בנטל.
 
תודה

תזכורת - סאגת פינוי העפר והפתרון הצפוי.
למעלה מחמש שנים עסקו גורמי הביצוע והתכנון בעיסוק בשאלה כיצד ולאן יפונה עפר המוּצא ממנהרות הפרויקט ובייחוד ממנהרה מס' 3 הארוכה. אינספור דיונים נערכו בוועדות השונות, הושמעו התנגדויות, הוקמו מטות מחאה מקומיות בישובים שונים (נטף, בית מאיר, מסילת ציון) עד שלבסוף התקבלו החלטות המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא. ואולם, למרות ההחלטות שנתקבלו כבר לפני כשנתיים פלוס אאל"ט, הנושא והמאבקים המשיכו ללוות את הפרויקט ודומה שהסוגיה טרם ירדה מסדר היום. השאלה המרכזית שעמדה על הפרק היתה: להיכן יפונה העפר? בעניין זה הוצעו מספר הצעות כשההצעה לפנות את העפר למחצבת בית מאיר הייתה המקובלת ביותר על גורמי הביצוע עד שהגיעו חולי הקצרת מהישוב מסילת ציון...

עלילותיה של הסאגה פורטו בהרחבה בכלי התקשורת ובפורום ולא אחזור עליהן שנית, אך אציין שממש עד לזמן קצר לפני תחילת הכרייה לא נמצא פתרון מוסכם לעניין. בסופו של דבר ולאחר למעלה מחמש שנים, סוכם שלא צריך להסכים ועל הקבלן ("שפיר" במקרה דנן) ל'שבור את הראש' לבדו. אי לכך, הקבלן הכין סל פתרונות ולפיו העפר ישונע למחצבות הנמצאות בבעלות הקבלן באתרים שונים ומתוך כוונה לווסת את העומס על הכבישים השונים. ולמי ששואל: כן, גם כביש 38 האומלל יישא בנטל.
תודה
מאכזבת ההחלטה הסופית. אבל לא היו לי ציפיות גדולות מלכתחילה
 

בועז ל

New member
כן, ההחלטה הזו הייתה צפויה מלכתחילה.

תודה
מאכזבת ההחלטה הסופית. אבל לא היו לי ציפיות גדולות מלכתחילה
כן, ההחלטה הזו הייתה צפויה מלכתחילה.
ואם להיות אובייקטיבי, הייתה בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להתקבל.
ם אני מרשה לעצמי להתאכזב מעט, אם כי אני מקווה ש"שפיר" תדע להתחשב בנוסעי כביש 38 ולא להעביר בו משאיות בזמן שיקשה על התנועה. "שפיר" כבר הוכיחה רגישות רבה בבניית גשר 8 ויש לקוות שרגישות זו תימשך גם בעניין פינוי העפר.
 

amit1270

New member
אפשר לכוון את שעות הפעילות של המשאיות

כן, ההחלטה הזו הייתה צפויה מלכתחילה.
ואם להיות אובייקטיבי, הייתה בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להתקבל.
ם אני מרשה לעצמי להתאכזב מעט, אם כי אני מקווה ש"שפיר" תדע להתחשב בנוסעי כביש 38 ולא להעביר בו משאיות בזמן שיקשה על התנועה. "שפיר" כבר הוכיחה רגישות רבה בבניית גשר 8 ויש לקוות שרגישות זו תימשך גם בעניין פינוי העפר.
אפשר לכוון את שעות הפעילות של המשאיות
בדומה לאיסור העלייה בשער הגיא בשעות הבוקר.
 

liorschwimmer

New member
בקיצור בקרוב, טונות אפר בשטחים הפתוחים

תזכורת - סאגת פינוי העפר והפתרון הצפוי.
למעלה מחמש שנים עסקו גורמי הביצוע והתכנון בעיסוק בשאלה כיצד ולאן יפונה עפר המוּצא ממנהרות הפרויקט ובייחוד ממנהרה מס' 3 הארוכה. אינספור דיונים נערכו בוועדות השונות, הושמעו התנגדויות, הוקמו מטות מחאה מקומיות בישובים שונים (נטף, בית מאיר, מסילת ציון) עד שלבסוף התקבלו החלטות המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא. ואולם, למרות ההחלטות שנתקבלו כבר לפני כשנתיים פלוס אאל"ט, הנושא והמאבקים המשיכו ללוות את הפרויקט ודומה שהסוגיה טרם ירדה מסדר היום. השאלה המרכזית שעמדה על הפרק היתה: להיכן יפונה העפר? בעניין זה הוצעו מספר הצעות כשההצעה לפנות את העפר למחצבת בית מאיר הייתה המקובלת ביותר על גורמי הביצוע עד שהגיעו חולי הקצרת מהישוב מסילת ציון...

עלילותיה של הסאגה פורטו בהרחבה בכלי התקשורת ובפורום ולא אחזור עליהן שנית, אך אציין שממש עד לזמן קצר לפני תחילת הכרייה לא נמצא פתרון מוסכם לעניין. בסופו של דבר ולאחר למעלה מחמש שנים, סוכם שלא צריך להסכים ועל הקבלן ("שפיר" במקרה דנן) ל'שבור את הראש' לבדו. אי לכך, הקבלן הכין סל פתרונות ולפיו העפר ישונע למחצבות הנמצאות בבעלות הקבלן באתרים שונים ומתוך כוונה לווסת את העומס על הכבישים השונים. ולמי ששואל: כן, גם כביש 38 האומלל יישא בנטל.
בקיצור בקרוב, טונות אפר בשטחים הפתוחים
מה שווה רכבת בנוף מזוהם?
מה שווה לפתח את ישראל אם על הדרך הורסים אותה?
 

בועז ל

New member
כיצד הגעת למסקנה הזאת?


בקיצור בקרוב, טונות אפר בשטחים הפתוחים
מה שווה רכבת בנוף מזוהם?
מה שווה לפתח את ישראל אם על הדרך הורסים אותה?
כיצד הגעת למסקנה הזאת?

כתבתי בפירוש שהעפר ישונע למחצבות שבבעלות "שפיר" ולא לשטחים פתוחים. יתרה מכך, העפר עובר הרטבה ע"מ לצמצם משמעותית את מפגעי האבק.
 

בועז ל

New member
לאן נגיע - תיקון ומידע מעניין על תכנית הצמיחה

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
לאן נגיע - תיקון ומידע מעניין על תכנית הצמיחה
בתום תקופת הכרייה אמור מסוע העפר להתארך עד למרחק בן 11 ק"מ מנקודת הקצה הסמוכה לכביש מס' 1. ב"שפיר" מבטיחים להמשיך ולתמוך בעלם הרך באמצעות ה"טיפול ההורמונלי" שכבר הוכיח את עצמו. ועם זאת, כעת מתברר שישנם גורמים בפרויקט שלטעמם אין בנתון זה די וברצונם לראותו ארוך אף יותר. על כך בהודעה הבאה.

בתמונה: המסוע מגיח מפתח קטע ה-cut&cover של מנהרה 2 הדרומית. אגב, מרבית חלקיו של המסוע יוצרו בארץ במפעל גדול המצוי בבית שמש, הנמצאת לא הרחק מאתר העבודה.
 

בועז ל

New member
מידע חדש: אופן כרייתה של מנהרה 3

A1, הסקירה השנתית - בעיר של "שפיר"
בוקר טוב וחורפי לששת קוראיי הנאמנים.
הפרק הרביעי בסקירה השנתית של פרויקט A1 יוצא לדרך והפעם יוקדש למתרחש ב"עיר של שפיר". "עיר" זו, כידוע, הוקמה סמוך לתחנת הדלק בשער הגיא ובה מצויים משרדיה של "שפיר", משרדי מנהלת A1 של הרכבת, מתחם מגורים לעובדים הזרים ומפעל הסגמנטים הענקי המזין את שתי מכונות הכרייה, הכורות את מנהרה מס' 3 - המנהרה הארוכה ביותר בפרויקט אשר מבוצעת ע"י "שפיר". אורכה של מנהרה 3 - כ-11.6 ק"מ - ומשך הקמתה מציבים אותה באופן טבעי ב"נתיב הקריטי" של הפרויקט.
מנהרה זו מבוצעת במסגרת מכרז קטע ג' של הפרויקט, שעלותו היא הגבוהה ביותר מבין כל ארבעת קטעי הפרויקט. סמוך לעיר של "שפיר" מתבצעות עבודות חשובות נוספות שביניהן: השלמת מנהרה מס' 2 (שכרייתה הושלמה ע"י "שפיר"), השלמת קטע ה--cut &cover של מנהרה 2, השלמת כריית מנהרה מס' 1 (בביצוע "מנרב") והשלמתו של גשר 7 צנוע הממדים, המגשר בין מנהרות מס' 1 ו-2.

שלושה נושאים מרכזיים יוצגו בפרק זה והלפני אחרון של הסקירה: ביצוע מנהרה מס' 3, מסוע העפר "העירוני" והמבצע לפירוק והעתקה חזרה של מכונת ה-TBM של "מנרב" לפורטל המערבי של מנהרה מס' 1. נצא לדרך עם תרשים התמצאות כללי של קטעי הפרויקט.
מידע חדש: אופן כרייתה של מנהרה 3
כזכור וע"פ התכנון המקורי, כריית המנהרה אמורה להתבצע בשני אופנים: שתי מכונות TBM הכורות במקביל ממערב למזרח וכרייה קונבנציונאלית ממזרח למערב (עידן, הכול בסדר?
). אורך הכרייה הקונבנציונאלית אמור להגיע עד למרחק 2.7 ק"מ מהפורטל המזרחי של מנהרה מס' 3. לפני ובמהלך כרייתה הקונבנציונאלית של מנהרה 3 הועלו מס' רעיונות (בין היתר גם הודות ל"תרומתם" העקיפה בנושא של תושבי מבשרת) לשנות את אופן הכרייה המתוכנן באופן בו מכונות ה-TBM הן אלו שיבצעו בלעדית את מלאכת הכרייה של המנהרה, אלא שככל שהתקדמה הכרייה ממזרח, הרעיון נזנח וננטש.

אבל לא לעולם חוסן: כעת מגיע מידע חדש ולפיו גורמים מסוימים בפרויקט ערכו תחשיבים כלכליים מהם עולה כדאיות כלכלית משמעותית לעצירת הכרייה הקונבנציונאלית והמשכתה באמצעות מכונות ה-TBM. גישה חדשה-ישנה זו מתבססת על ההנחה לפיה לפירוק המכונה מלב המנהרה עלות גבוהה - כמעט כפולה מהוצאת ה-TBM של "מנרב" למשל - ומשך ביצוע ניכר. ביצוע העבודה באמצעות מכונות ה-TBM תוזיל את העלויות והפגיעה הצפויה בלוחות הזמנים, אם בכלל, מינורית ביותר. ע"פ ההצעה החדשה, תופסק הכרייה במרחק 700 מ' מפתח הפורטל המזרחי והכרייה תימשך מצד מערב באמצעות מכונות ה-TBM בלבד. כרגע קיימים שני תסריטים עיקריים לשליפת המכונה: האחד באמצעות ביטוּן 700 מ' של המנהרה (למכונת ה-TBM נדרשת קונטרה) והוצאת המכונות בפורטל גשר 9, התסריט השני מציע הסטה בנתיב הכרייה וקבירת ראשי הכרייה, כמקובל בפרויקטים בהם מתבצעת כרייה "לעומתית" של מכונות ה-TBM.

יודגש, כי עד לרגע זה טרם התקבלה החלטה בנושא וכעת עדיין עובדים ע"פ המתוכנן.
 

בועז ל

New member
תוספת חיונית: והיה ותתקבל תכנית הכרייה

מידע חדש: אופן כרייתה של מנהרה 3
כזכור וע"פ התכנון המקורי, כריית המנהרה אמורה להתבצע בשני אופנים: שתי מכונות TBM הכורות במקביל ממערב למזרח וכרייה קונבנציונאלית ממזרח למערב (עידן, הכול בסדר?
). אורך הכרייה הקונבנציונאלית אמור להגיע עד למרחק 2.7 ק"מ מהפורטל המזרחי של מנהרה מס' 3. לפני ובמהלך כרייתה הקונבנציונאלית של מנהרה 3 הועלו מס' רעיונות (בין היתר גם הודות ל"תרומתם" העקיפה בנושא של תושבי מבשרת) לשנות את אופן הכרייה המתוכנן באופן בו מכונות ה-TBM הן אלו שיבצעו בלעדית את מלאכת הכרייה של המנהרה, אלא שככל שהתקדמה הכרייה ממזרח, הרעיון נזנח וננטש.

אבל לא לעולם חוסן: כעת מגיע מידע חדש ולפיו גורמים מסוימים בפרויקט ערכו תחשיבים כלכליים מהם עולה כדאיות כלכלית משמעותית לעצירת הכרייה הקונבנציונאלית והמשכתה באמצעות מכונות ה-TBM. גישה חדשה-ישנה זו מתבססת על ההנחה לפיה לפירוק המכונה מלב המנהרה עלות גבוהה - כמעט כפולה מהוצאת ה-TBM של "מנרב" למשל - ומשך ביצוע ניכר. ביצוע העבודה באמצעות מכונות ה-TBM תוזיל את העלויות והפגיעה הצפויה בלוחות הזמנים, אם בכלל, מינורית ביותר. ע"פ ההצעה החדשה, תופסק הכרייה במרחק 700 מ' מפתח הפורטל המזרחי והכרייה תימשך מצד מערב באמצעות מכונות ה-TBM בלבד. כרגע קיימים שני תסריטים עיקריים לשליפת המכונה: האחד באמצעות ביטוּן 700 מ' של המנהרה (למכונת ה-TBM נדרשת קונטרה) והוצאת המכונות בפורטל גשר 9, התסריט השני מציע הסטה בנתיב הכרייה וקבירת ראשי הכרייה, כמקובל בפרויקטים בהם מתבצעת כרייה "לעומתית" של מכונות ה-TBM.

יודגש, כי עד לרגע זה טרם התקבלה החלטה בנושא וכעת עדיין עובדים ע"פ המתוכנן.
תוספת חיונית: והיה ותתקבל תכנית הכרייה
האלטרנטיבית, יתארך מסוע העפר עד למרחק בן 14 ק"מ מנקודת הקצה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה