A1 - הנחת מסילה בקטע א'.

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
A1 - הנחת מסילה בקטע א'.

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.

 

בועז ל

New member
סקורפיון36, זה בשבילך.

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
סקורפיון36, זה בשבילך.
הפסים מתוצרת צ'כיה. אורכו של כל פס כמו אצל "המתחרים" ברכבת - 18 מ'. בכל אורך של פס נכנסים 30 אדנים, שהם שש קבוצות של חמישה אדנים. משקל הפס הוא 60 ק"ג למטר והוא מאפשר נסיעה עליו במהירות 200 קמ"ש.

 

davidfainshtein

New member
מנהל
מוזר לי מאוד ש- 60 ולא 65!


סקורפיון36, זה בשבילך.
הפסים מתוצרת צ'כיה. אורכו של כל פס כמו אצל "המתחרים" ברכבת - 18 מ'. בכל אורך של פס נכנסים 30 אדנים, שהם שש קבוצות של חמישה אדנים. משקל הפס הוא 60 ק"ג למטר והוא מאפשר נסיעה עליו במהירות 200 קמ"ש.
מוזר לי מאוד ש- 60 ולא 65!
 
תודה רבה! אני מתרגש בגלל הטיפול האישי הזה.

סקורפיון36, זה בשבילך.
הפסים מתוצרת צ'כיה. אורכו של כל פס כמו אצל "המתחרים" ברכבת - 18 מ'. בכל אורך של פס נכנסים 30 אדנים, שהם שש קבוצות של חמישה אדנים. משקל הפס הוא 60 ק"ג למטר והוא מאפשר נסיעה עליו במהירות 200 קמ"ש.
תודה רבה! אני מתרגש בגלל הטיפול האישי הזה.
ענית לסקרנות שלי. מהתשובות שלך הצלחתי להבין שהמפעל בצ'כיה שייך לחברה(לא צ'כית) מהשורה הראשונה בקנה מידה בינלאומי, במילים אחרות: הולכים על בטוח.
אז הענין סגור, שוב תודה.
הפרושים שלי לסימנים על הפסים הם(אבל לא בטוח!): 60=משקל למטר אורך. 14=שנת ייצור. E2= סוג הפלדה מתוך הטבלה של התקן האירופאי. TZ= זהות הערגול ומקום ביצועו או אולי סמל חתך המסילה על פי טבלה המופיעה בתקן האירופאי.
על פי ידיעה של אחה״צ בעתונות, נראה שעל המסילות יסעו קטרים גרמניים או צרפתיים, ולא סינים כפי שזה נשמע לפני כמה שבועות.
 

בועז ל

New member
העוסקים במלאכה

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
העוסקים במלאכה
משה ואורי, מנהלי העבודה של "לסיכו". מהם שמעתי פרטים מעניינים על תולדות החברה ותחומי פעילותה בתקופה בה טרם החלה להניח מסילות.

 

בועז ל

New member
קצב ההנחה והבאה למצב סופי.

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
קצב ההנחה והבאה למצב סופי.
תיאורטית, ניתן להגיע לארבעה עד חמישה ק"מ של הנחת מסילה בחודש. בפועל, המספר מגיע לשלושה ק"מ, כשכל מטר נוסף מהווה שיפור. "לסיכו" מלחימה אמנם את הפסים אך אינה מביאה אותם למצב סופי. את ההבאה למצב סופי בקטע א' תבצע ר"י. "לסיכו", כמונופול שצומח יפה באמצעות שלושה מגה-פרויקטים, שכרה ציוד להבאת מסילות למצב סופי, אך זה יתבצע בפרויקטים של "נתיבי ישראל". (3 תמונות)

 

בועז ל

New member
מערבה משם

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
מערבה משם
לא צריך להסביר.

 

בועז ל

New member


A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.

לוהט בעמק איילון. השמש מכה בעוצמה של 40 מעלות פלוס ולמרות זאת הונחו 250 מ' של מסילה היום.


 

בועז ל

New member
עוד שלוש תמונות

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
עוד שלוש תמונות

 

GLSRA

Active member
מבחינתי אכן יום חג, התגשמות של חלום

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
מבחינתי אכן יום חג, התגשמות של חלום
רק עם הנחת המסילה הראשונה מרגישים שירושלים אכן מתקרבת לתל אביב.
כל כך הרבה עיכובים, דחיות, שינויים, ובכל זאת היו אנשים שהאמינו ודחפו ולא וויתרו.
אחד אם לא "ה" פרויקט במדינת ישראל שבאמת זז קדימה ובקצב יפה.
בועז, תודה על התמונות המקסימות
 

בועז ל

New member
חידה שהיא גם סקופון במושגי הפורום.

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
חידה שהיא גם סקופון במושגי הפורום.
אז נכון שניסיתי לקדם את מסילת קטע א' כרעיון למסילה שתשנע את הסגמנטים של נת"ע, אבל היום נודע לי שבהחלט ייתכן שנראה רכבות משא בקטע א' ועליהן...? אתם תנחשו.

 

davidfainshtein

New member
מנהל
רק חול וחול...

חידה שהיא גם סקופון במושגי הפורום.
אז נכון שניסיתי לקדם את מסילת קטע א' כרעיון למסילה שתשנע את הסגמנטים של נת"ע, אבל היום נודע לי שבהחלט ייתכן שנראה רכבות משא בקטע א' ועליהן...? אתם תנחשו.
רק חול וחול...
 

GLSRA

Active member
ברשותך - ניחוש פרוע

חידה שהיא גם סקופון במושגי הפורום.
אז נכון שניסיתי לקדם את מסילת קטע א' כרעיון למסילה שתשנע את הסגמנטים של נת"ע, אבל היום נודע לי שבהחלט ייתכן שנראה רכבות משא בקטע א' ועליהן...? אתם תנחשו.
ברשותך - ניחוש פרוע
אולי מתכוונים להוביל על המסילה שנבנית בימים אלו ממחלף ענבה במערב ועד לגשר 6 בעמק איילון את ה Slab Track שיגיעו מן הסתם בהובלה ימית לנמל אשדוד או לנמל חיפה.
אם צדקתי, אזי הרעיון המקורי ייצא לפועל, רק הפוך
 

בועז ל

New member
לסיום, שהוא גם התחלה של משהו חדש: רכבת משא בתחנת אופקים.

A1 - הנחת מסילה בקטע א'.
יש שיגידו שמדובר ביום היסטורי ויש שאולי יתירו לי להשתמש ב-
, אבל כך או כך, מדובר בתחילתו של שלב ביצוע משמעות בפרויקט הענק. כ-250 מ' של מסילה הונחו היום בקטע א' ע"י "לסיכו". ברכות למנהלת הפרויקט ולדרור סופרו, שעומד בראשה, על ההגעה לשלב זה.
לסיום, שהוא גם התחלה של משהו חדש: רכבת משא בתחנת אופקים.
היום נערך סיור הפורום בתחנת הרכבת באופקים. סקירה של הסיור תוגש במדור "שבתשתיות" בסופ"ש, אי"
.
ערב צח וקריר.

 

Ofekalef1

New member
האם יש היתר להעלות תמונות לפני כן?


לסיום, שהוא גם התחלה של משהו חדש: רכבת משא בתחנת אופקים.
היום נערך סיור הפורום בתחנת הרכבת באופקים. סקירה של הסיור תוגש במדור "שבתשתיות" בסופ"ש, אי"
.
ערב צח וקריר.
האם יש היתר להעלות תמונות לפני כן?
 

בועז ל

New member
איש לא יכול למנוע זאת ממך
, אבל קח בחשבון

האם יש היתר להעלות תמונות לפני כן?
איש לא יכול למנוע זאת ממך
, אבל קח בחשבון
שאם החלטת להעלות תמונות, כדאי שתעלה כבר את סקירת הסיור כולו. לטעמי, סקירה חלקית ובלתי שלמה פוגמת גם בהנאת הקריאה וגם באיכות הדיווח.
 

Ofekalef1

New member
טוב, אני אתאפק עוד כמה ימים


איש לא יכול למנוע זאת ממך
, אבל קח בחשבון
שאם החלטת להעלות תמונות, כדאי שתעלה כבר את סקירת הסיור כולו. לטעמי, סקירה חלקית ובלתי שלמה פוגמת גם בהנאת הקריאה וגם באיכות הדיווח.
טוב, אני אתאפק עוד כמה ימים
 
תמונות נהדרות. תודה בעז.

לסיום, שהוא גם התחלה של משהו חדש: רכבת משא בתחנת אופקים.
היום נערך סיור הפורום בתחנת הרכבת באופקים. סקירה של הסיור תוגש במדור "שבתשתיות" בסופ"ש, אי"
.
ערב צח וקריר.
תמונות נהדרות. תודה בעז.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה