A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.

 

בועז ל

New member
הגבהת פיר האוורור בתחנת האומה

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
הגבהת פיר האוורור בתחנת האומה
שלוש תמונות של ה"נושא המרכזי" בעבודות קבלן המערכות בתחנת האומה. ביצוע שלב א' בהגבהת פיר האוורור בצד מערב. הפיר אמור לקבל תוספת של 17 מ' לגובהו.

 
נחמד לראות שהוציאו קצת את המנוף ממתחם מבנה המערכות המזרחי

הגבהת פיר האוורור בתחנת האומה
שלוש תמונות של ה"נושא המרכזי" בעבודות קבלן המערכות בתחנת האומה. ביצוע שלב א' בהגבהת פיר האוורור בצד מערב. הפיר אמור לקבל תוספת של 17 מ' לגובהו.
נחמד לראות שהוציאו קצת את המנוף ממתחם מבנה המערכות המזרחי
לאחר תקופה כל כך ארוכה שהוא לא זז משם...
 

בועז ל

New member
הכנסת שנאים לתחנה.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
הכנסת שנאים לתחנה. 

בועז ל

New member
הכנה להקמת המבנה העליון

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
הכנה להקמת המבנה העליון
ותמונה נוספת של צנרת ש"מטיילת" להנאתה בתחנה. 

בועז ל

New member
מנהרת קישור במנהרה 1 + סטטוס מנהרות קישור במנהרה 3

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
מנהרת קישור במנהרה 1 + סטטוס מנהרות קישור במנהרה 3
כך נראית מנהרת הקישור במצבה הסופי. במנהרה שלוש הושלמה כרייתן של כל מנהרות הקישור, בעוד עבודת הדיפון הסופי של מנהרות אלו, נמשכת. עד כה הושלמו סופית (כולל דיפון סופי) 24 מנהרות קישור מתוך 46 של המנהרה.

 

בועז ל

New member
הכנה ל-slab track

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
הכנה ל-slab track
על רק תמונות נוספות מההפנינג של ר"י, אדווח כי במנהרה מס' 3 נמשכות יציקות הרצפה כהכנה ל-slab track, שיותקן ע"י קבלן המערכות. במנהרה 1, שנמסרה למזמין, הסתיים תהליך זה, כמובן. במנהרה 3 הצפונית הושלמה יציקת הרצפה (אגב, במהירות וברמת גימור גבוהה). קצב העבודה עומד על כ-100מ' ליום. באשר למנהרה הדרומית, אין עדיין ברשותי את הנתון. יצוין, כי גובה הרצפה יוגבה ב-72 ס"מ נוספים ע"י קבלן המערכות לפני הנחת המסילות. (3 תמונות)

 
מקווה שהעמוד שרואים בהדמיה הוא רק למעלית

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
מקווה שהעמוד שרואים בהדמיה הוא רק למעלית
 

בועז ל

New member
מנהרה 1, פורטל מערבי

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
מנהרה 1, פורטל מערבי
עבודה יפה של "מנרב".

 

בועז ל

New member
מבנה שו"ב, פורטל מזרחי.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
מבנה שו"ב, פורטל מזרחי.

 

בועז ל

New member
מנהרה 2, פורטל מערבי.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
מנהרה 2, פורטל מערבי.
כאן עוד נותרה מעט עבודה על השיקום הנופי. (2 תמונות) 

בועז ל

New member
בחזרה לעבר ולאירוע.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
בחזרה לעבר ולאירוע.
תמונות היסטוריות של הקו לירושלים נתלו במתחם האירוע. 

בועז ל

New member
עוד באתר

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
עוד באתר
אוהל בו הוקרן סרט תלת ממד, מתנפחים לילדים ושאר ירקות. (3 תמונות)

 

בועז ל

New member
שלטומניה למלעון.

A1 - הדמיית תלת ממד חדשה לחג.
הדמיה באדיבות מִנהלת הפרויקט. תחנת האומה וחתך הרציפים לאחר התקנת קונסטרוקציית הפלנום (קונסטרוקציית המתכת שמנמיכה את גובה הרציפים הנראה לעיני הנוסעים). עוד דבר נחמד שניתן לראות בהדמיה החדשה, הוא היחס בין המבנה העליון לכלל הקומפלקס התת-קרקעי.
שלטומניה למלעון. 
מצב
הנושא נעול.
למעלה