A-2R

Suctor

New member
A-2R

יכול להיות שהעתקם או שסתם הבאתם רעיון לשם שלכם מהרכב אנגרגראונד שהאמת ואפילו לא שמעתי שיר אחד שלא קוראים להם P-2R??, אני רק שואל. וגם תגידו מה הפירוש של השם כי אני לא יודע! www.p-2r.nm.ru האתר הרשמי שלהם
 
למעלה