90 דקות נסיעה במטרונית

מצב
הנושא נעול.

במודו

New member
90 דקות נסיעה במטרונית

90 דקות נסיעה במטרונית
אם נסעתי במטרונית, ירדתי ממנה, ורגע לפני תום 90 הדקות אני רוצה לעלות שוב למטרונית.

.אם אני אתקף במכונה האם יירד ממני תשלום נוס או שאוכל לנסוע ללא תשלום נוסף?
 

במודו

New member
ומה קורה אם תיקפתי דקה לפני תום 90 הדקות

90 דקות נסיעה במטרונית
אם נסעתי במטרונית, ירדתי ממנה, ורגע לפני תום 90 הדקות אני רוצה לעלות שוב למטרונית.

.אם אני אתקף במכונה האם יירד ממני תשלום נוס או שאוכל לנסוע ללא תשלום נוסף?
ומה קורה אם תיקפתי דקה לפני תום 90 הדקות
והמטרונית הגיעה לאחר 2 דקות, כלומר אני עולה עליה לאחר 91 דקות. מבחינת מבקר שיראה את הרב קו תיקפתי לפני תום 90 הדקות, הוא לא יכול לדעת מתי עליתי על המטרונית. האם גם במקרה כזה אני לא צריך לשלם בשנית?
 
אפשר ליסוע עד ליעד גם אם 90 הדקות חלפו כל עוד התיקוף היה

ומה קורה אם תיקפתי דקה לפני תום 90 הדקות
והמטרונית הגיעה לאחר 2 דקות, כלומר אני עולה עליה לאחר 91 דקות. מבחינת מבקר שיראה את הרב קו תיקפתי לפני תום 90 הדקות, הוא לא יכול לדעת מתי עליתי על המטרונית. האם גם במקרה כזה אני לא צריך לשלם בשנית?
אפשר ליסוע עד ליעד גם אם 90 הדקות חלפו כל עוד התיקוף היה
בתחום 90 הדקות.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה