<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Active member
<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
הרכבת נוסעת למטה בשלג

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
הרכבת נוסעת למטה בשלג
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
הרכבת ממשיכה ליד קיר שלג

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
הרכבת ממשיכה ליד קיר שלג
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
מבט הצידה לקיר השלג

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
מבט הצידה לקיר השלג
שימו לב לגובה הסולם...
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
ירידה בעיקול, יותר סלעים בשלג.

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
ירידה בעיקול, יותר סלעים בשלג.
בגלל שיטת הצילום - ריצוף הנהג נע בצורה משונה מאד...
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
הרכבת יורדת לתחנת רוטנבודן

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
הרכבת יורדת לתחנת רוטנבודן
יתכן שההר שמעבר לעמק הוא מיודענו הנפקד-נוכח, אך התרכזתי ברצף הירידה.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
עיקול ומפגש רכבות בשלג

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
עיקול ומפגש רכבות בשלג
 

Ccyclist

Active member
<+>7D רכבל נשקף מבעד לחלון

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D רכבל נשקף מבעד לחלון
הכבלים האלו עבים בהרבה וגבוהים בהרבה מכל כבל חישמולת עילי כי הם נוסעים תאי רכבל שלמים בעונת הסקי.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
פנורמה לנוף ולמסילה

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
פנורמה לנוף ולמסילה
מבט מהיר מימין לשמאל, לא סרטון נסיעה כרגיל, אך הנופים ומיקום המסילה בעיקול מצדיקים מבט הצידה.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
המשך הירידה, אמרו שלום לשלג...

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
המשך הירידה, אמרו שלום לשלג...
זהו הרצף המושלג האחרון, אחריו הרכבת חוצה את התוואי עם הגגון שצולם בעלייה, והשלג יוגבל לנופים מרוחקים. לצערי זהו היום המושלג האחרון בטיול.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
נוף כר דשא, הרים ושלוחה קטנה.

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
נוף כר דשא, הרים ושלוחה קטנה.
פנורמה שעוקבת אחרי המדרון והעיקול מימין לשמאל.

לבניין העץ הקטן יש שלוחה של המסילה.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
מעבר בתחנת ריפלאפ

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
מעבר בתחנת ריפלאפ
המפלגים של רכבת הגרונרגראט על פסי השיניים שלהם אולי יעוררו עניין.

כמו כן - המסילה הצרה ללא פס השיניים היא קו החשמלית Riffelalptram, קו קצר של קצת פחות מ700 מטר שבעבר פעל על חישמולת עילית בדומה למסילה הראשית אך כיום החשמלית שנוסעת בו מונעת מכוח סוללה.

הערך:

http://en.wikipedia.org/wiki/Riffelalptram
 

Ccyclist

Active member
<+>7D מיודענו המפל הארוך...

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D מיודענו המפל הארוך...
 

Ccyclist

Active member
<+>7D המפל ליד תחנת פינדלבאך

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D המפל ליד תחנת פינדלבאך
בעלייה המפל היה מצידו השני של הקרון כך שלא היה יפה לצלם אותו עם כל החלונות. בירידה כבר ידעתי לחצות כדי לצלם אותו ׁ(אני חושב שהיתה גם כריזה).
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
ההגעה לתחנת המוצא בצרמאט

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
ההגעה לתחנת המוצא בצרמאט
מספר פריימים גדול ולכן גודל קטן.

הרצף מראה את הרגעים האחרונים של הירידה - הקו החד מסילתי במורד הגבעה בין הבתים שבעיירה, המפלג מהשלוחה שביער, הדפו (ורכבת מיכלים כלשהי), רכבת ברציף השני וההגעה לתחנת צרמאט של רכבת הגרונרגראט.
 

Ccyclist

Active member
<+>7D
רכבות ברציף בצרמאט-גרונרגראט

<+>7D
הירידה - תא הניהוג של הרכבת
הנהג עולה לרכבת מהצד שבין המסילות, וגם הנפקד-נוכח תוקע הופעה אוורירית חלקית מתוך הענן...
<+>7D
רכבות ברציף בצרמאט-גרונרגראט
בתחנה יש שני רציפים ליחידות כפולות, יש מסילות דיור ליד הדפו ושם רואים את רכבת המיכליות, ובקדמת הרציף הקרוב ישנו קטר חשמלי או יחידת כוח (איך שלא תרצו לקרא לדבר הכתום הקטן) שיכול לגרור יחידות מטען או לסייע ליחידות הכפולות.

כאן מסתיים תוכנו של השירשור, עלי לעשות קצת חשבונאות לפני שאתפנה לשירשורי <+>8, שיעסקו ביום שבו חזרנו לשדה התעופה.
 

amit1270

New member
תודה רבה

<+>7D
רכבות ברציף בצרמאט-גרונרגראט
בתחנה יש שני רציפים ליחידות כפולות, יש מסילות דיור ליד הדפו ושם רואים את רכבת המיכליות, ובקדמת הרציף הקרוב ישנו קטר חשמלי או יחידת כוח (איך שלא תרצו לקרא לדבר הכתום הקטן) שיכול לגרור יחידות מטען או לסייע ליחידות הכפולות.

כאן מסתיים תוכנו של השירשור, עלי לעשות קצת חשבונאות לפני שאתפנה לשירשורי <+>8, שיעסקו ביום שבו חזרנו לשדה התעופה.
תודה רבה
אני ממליץ לך לאחד את שרשורי <+>8 גם אם יהיו בשרשור המאוחד יותר מ-40 תמונות. תאמין לי שזה יהיה שווה את זה!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה