7 נרצחים מאז תחילת ה"הודנה"

7 נרצחים מאז תחילת ה"הודנה"

הודנת הדמים ממשיכה לגבות את קורבנותיה. 7 כבר נרצחו.כמה דם יהודי עוד יישפך בגלל הודנת הדמים הזאת?
 
למעלה