<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Active member
<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
 

Ccyclist

Active member
<+>6C
ויאדוקט מעוגל קצר

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C
ויאדוקט מעוגל קצר
 

Ccyclist

Active member
<+>6C עמק יפה בין הרים והשתקפויות

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C עמק יפה בין הרים והשתקפויות
אני חייב לציין לרעה את ההשתקפויות ברכבת הספציפית הזו, שהיתה דווקא הנסיעה הנופית הארוכה ביותר בטיול.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
נסיעה במקביל למסילה סטנדרטית

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
נסיעה במקביל למסילה סטנדרטית
הנוף כאן תעשייתי יותר, והמסילה ליד היא המסילה הסטנדרטית לתחנת פיספּ Visp (בגרמנית V = F) בעוד הרכבת שלנו היא על מסילה צרה.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
תחנת פיספ Visp

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
תחנת פיספ Visp
בתחנה מסילות סטנדרטיות לרשת הלאומית (מסילות לברן דרך אינטרלקן ולז'נבה), וחיבור לקו המסילה הצרה שחוצה את האלפים, וכן המשך המסילה הצרה בשלוחה לצרמאט.
 

Ccyclist

Active member
<+>6C העמק העמוק בשוויץ

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C העמק העמוק בשוויץ
כך לפי הכריזה ברכבת. ממוצא העמק ועד לעיירה צרמאט השוכנת בו יש עלייה של כקילומטר, ומצידי העמק ישנם הרים גבוהים.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
מסילת שיניים, סאס-סטאלדן.

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
מסילת שיניים, סאס-סטאלדן.
אמנם עברנו בקטעי מסילת שיניים אחרים, אבל בתחנה הזו יכלתי לצלם אותן במסילה השניה בעת עצירה. מסילות השיניים האלו מתחברות לגלגל שיניים שנמצא בציר בין הגלגלים, ונותן אחיזה טובה יותר בקטעים התלולים. כאשר מסילה כזו נמצאת בשימוש ישנה ויברציה קלה בקרונות, אבל מבחינים בה רק אם רוצים לשים לב לכל הפרטים.

בשאר לגלגלי השיניים של הרכבת: שאלתי את הצוות אם מורידים אותם למסילה כשצריך, כמו משהו מ"ג'יימס בונד" והם צחקו על הרעיון. גלגל השיניים הוא קבוע בציר, תמיד מסתובב ותמיד נמצא שם, אבל רק כשבין המסילות נמצאת מסילת שיניים הוא נתפס ופועל.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
מפגש רכבות, תחנת סאס סטאלדן

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
מפגש רכבות, תחנת סאס סטאלדן
 

Ccyclist

Active member
<+>6C שני גשרי כביש מעל לעמק.

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C שני גשרי כביש מעל לעמק.
נראה לי שהם עשויים מבטון.
 

Ccyclist

Active member
<+>6C הגשר השני, מהצד השני

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C הגשר השני, מהצד השני
מבט אחורה לאותו הגשר...
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
הרכבת, העמק, ונוף ההרים

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
הרכבת, העמק, ונוף ההרים
 

Ccyclist

Active member
<+>6C פסגה מושלגת במרחק

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C פסגה מושלגת במרחק
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
הרכבת נוסעת ליד נחל

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
הרכבת נוסעת ליד נחל
 

Ccyclist

Active member
<+>6C זום לקרח שעל ההר

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C זום לקרח שעל ההר
 

Ccyclist

Active member
<+>6C הר וראשו בעננים

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+>6C הר וראשו בעננים
יתכן וזה המטאהורן, אך בלי לראות את הפיסגה אי אפשר להיות בטוח. כבר בתחילת הנסיעה שמענו משכנתנו האמריקנית למסע שביום מעונן לא רואים את הפיסגה הייחודית שלו.
 

בועז ל

New member
הכפר הכי נידח בשוויץ עם התשתיות הכי גרועות

<+>6C הר וראשו בעננים
יתכן וזה המטאהורן, אך בלי לראות את הפיסגה אי אפשר להיות בטוח. כבר בתחילת הנסיעה שמענו משכנתנו האמריקנית למסע שביום מעונן לא רואים את הפיסגה הייחודית שלו.
הכפר הכי נידח בשוויץ עם התשתיות הכי גרועות
שהבחנתי בהן נמצא בקרבת "פסגת השוקולד". הגעתי אליו במטרה לצלם את הפסגה המפורסמת ביותר באירופה ולא התאכזבתי: גם כפר "טבעי" ולא מלוקק, כדוגמת מרבית הכפרים בשוויץ, וגם תצפית מעולה על ההר. והשם הוא Tasch כמדומני.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
מפגש רכבות כפול בכניסה לצרמאט

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
מפגש רכבות כפול בכניסה לצרמאט
אחרי המנהרה מגיעים לתחנת צרמאט, התחנה הסופית בקו ויעד המסע ביום השישי לטיולנו בשוויץ, יום שהתמונות ממנו התפרשו על פני שלושה שירשורים.

משום ששתי רכבות יצאו מצרמאט ועברו אותנו במפגש הרכבות (בגלל הטופוגרפיה יש במסילה קטעים של מסילה בודדת) ולמרות שלשתיהן חזית שונה חשבתי ששני סרטוני מעבר אולי לא יחדדו את העובדה שמדובר בשתי רכבות שונות, ולכן החלטתי ליצור סרטון אחד. המשמעות של זה היא שעל מנת לעמוד במגבלת ה 2,048KB של תפוז צימצמתי את התמונה עד כמה שחשבתי שניתן לסבול, ואז הורדתי את מספר הצבעים מ256 ל150 בערך. אם שמתם לב לירידה באיכות אני מתנצל על כך מראש.
 

Ccyclist

Active member
<+> 6C
רחבת התחנה, צרמאט, סוף השירשור

<+>6C מפיש לצרמאט (למרות התאונה היום בלוצרן)
ההצגה חייבת להמשך, אפשר לטעון שרשת המסילות הצרות הפרטיות בשוויץ לא קשורה לזו הארצית של CFF-SBB-FFS אם כי יש מספר תחנות וקטעים משותפים, וכן כירטוס משותף. כמו כן - היום יש לי זמן לעשות פוסטים ובמהלך השבוע אהיה עסוק.

אז נתחיל מאיפה שהפסקנו - מבט לעיירה פיש
<+> 6C
רחבת התחנה, צרמאט, סוף השירשור
בצרמאט יש איסור על מנועי בעירה פנימית, למעט מספר מצומצם מאד של רכבי חירום ורכבים של העירייה.

מה שאתם רואים ברחבת התחנה הם כלי רכב חשמליים (המוגבלים ל20 קמ"ש) שמהווים את צי הרכב העיקרי בעיירה מזה כעשור. בין הרכבים החונים אפשר לראות מונית וגם נגרר. לכל מלון יש רכב כזה, וראיתי (אך לא הספקתי לצלם) רכב משטרה כזה.

הרכבים האלו גם צרים וגם איטיים, מה שמתאים לרחובות הצרים בעיירה, אך אינני יודע מה יהיה כשרכבים סטנדרטיים בהינע חשמלי (וכבר כיום יש כאלו עם טווח של כ150 ק"מ) יגיעו לעיירה כי לא רק ההינע טוב לסביבה ולאוויר, אלא גם קנה המידה המצומצם טוב לרחובות הצרים - בדומה למצב במרכז פירנצה (שם יש התעקשות על רכבים צרים, אם כי הם אינם חייבים להיות חשמליים).

כאן סוף השירשור, וכאשר יהיה לי זמן לערוך רצפים חדשים (כל שירשור כזה דורש עריכה מראש) אעלה את <+>7. מתישהו באוגוסט הולך להיות קר. קר מאד!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה