<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Active member
<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
מעבר אובראלפ, מפגש רכבות והאגם.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
מעבר אובראלפ, מפגש רכבות והאגם.
ברצף הזה יש הרבה ולכן לא רציתי לפתוח איתו.

המיקום הוא תחנת הרכבת של מעבר אובראלפ, כולל ההגעה למבנה המגן משלגים לפני התחנה, מפגש רכבות בתחנה, ומבט באגם אובראלפסיי הקפוא למחצה שליד התחנה.

התחנה היא בגובה 2033 מטר מעל פני הים ומכאן רק יורדים...

בניגוד לעצירה הנופית בברנינה אקספרס ( שירשור <+>4 , כתובת : http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=394&messageid=170113582 ) לא היתה בגליישר אקפסרס עצירה נופית בתחנה מושלגת.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
נוף האגם המושלג ומפגש רכבתי נוסף

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
נוף האגם המושלג ומפגש רכבתי נוסף
הרכבת שעוברת שייכת לרכבת מטאהורן-גוטהארד, שיחד עם הרכבת הרהאטית מפעילה את קווי המסילה הצרה באלפים. (הגליישר אקספרס היא הפעלה משותפת של השתיים).

האגם, הקרח, והשלג צולמו כאמור במחצית השניה של יוני 2013.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
נסיעה לאורך האגם, שהופך לנחל.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
נסיעה לאורך האגם, שהופך לנחל.
תנפנפו לצלמים כאשר הרכבת תחלוף על פניהם, קר שם במזח שעל האגם...
 

Ccyclist

Active member
2MB מחייב הקטנת התמונה למען הפריימים.

<+>6B
נסיעה לאורך האגם, שהופך לנחל.
תנפנפו לצלמים כאשר הרכבת תחלוף על פניהם, קר שם במזח שעל האגם...
2MB מחייב הקטנת התמונה למען הפריימים.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
נוף מושלג בסיבוב 120 מעלות

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
נוף מושלג בסיבוב 120 מעלות
 

Ccyclist

Active member
<+>6B הר מושלג והשתקפות החלון ממול

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B הר מושלג והשתקפות החלון ממול
 

Ccyclist

Active member
<+>6B כביש מתפתל בעמק, וקו השלג בהרים במרחק

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B כביש מתפתל בעמק, וקו השלג בהרים במרחק
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
האם זה מטוס? האם זו רכבת?

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
האם זה מטוס? האם זו רכבת?
 

Ccyclist

Active member
<+>6B מבט לעמק, העיקול האחרון - המסילה !

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B מבט לעמק, העיקול האחרון - המסילה !
עד לשם הרכבת צריכה לרדת ויש לזה מנהרות סיבוביות שעושות את הירידה מתחת לקרקע (כך שאין מה לצלם) בתא שטח קטן יחסית.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
העיר אנדרמאט מחלונות הרכבת

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
העיר אנדרמאט מחלונות הרכבת
 

Ccyclist

Active member
<+>6B העיר אנדרמאט, מקרוב.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B העיר אנדרמאט, מקרוב.
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
הדפו באנדרמאט, רכבות, והמשך הדרך

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
הדפו באנדרמאט, רכבות, והמשך הדרך
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
המסילה עוברת ליד נהר הרויס

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
המסילה עוברת ליד נהר הרויס
"לא רואים את היער" "הקרינה הורגת את העצים/דגים" ושאר שטויות נוסח חיפה...
 

טשאפק 2

New member
צריך לתת קישור לתמונות כאלה בתגובות

<+>6B
המסילה עוברת ליד נהר הרויס
"לא רואים את היער" "הקרינה הורגת את העצים/דגים" ושאר שטויות נוסח חיפה...
צריך לתת קישור לתמונות כאלה בתגובות
למאמרי דעה על אימי החשמול.

"צפה ב-GIF הזה. צפה בו פעם נוספת. עכשיו תחשוב - שמת לב בכלל שיש שם עמודי חשמל וכבלים?".
 

Ccyclist

Active member
<+>6B זום הרים...

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B זום הרים...
 

Ccyclist

Active member
<+>6B פרות, חלקן אדומות.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B פרות, חלקן אדומות.
מה מתאים יותר ליום בו נבחר רב ראשי שעבורו ההכשר של הרבנות הראשית לישראל הוא טמא מאשר פרה אדומה או שתיים שיטהרו את השרץ?
 

Ccyclist

Active member
<+>6B
ואולי עדיף אוטובוס?

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B
ואולי עדיף אוטובוס?
ממש לא, המושבים ברכבת מרווחים יותר (גם במחלקה השניה לפי מה שראיתי), יש תאי שירותים גדולים, קרון מסעדה, והרבה יותר מקום ללכת ולטייל כשנמאס לשבת. בסופו של דבר זו נסיעה של כמעט 8 שעות, והגישו בה ארוחת צהריים (שלא צילמתי).
 

Ccyclist

Active member
<+>6B מנחת מטוסים קטן, שמו לא הוכרז.

<+>6B מעבר אובראלפ והלאה.
בנסיעה הזו לקחתי מאות תמונות, ולכן הפיצול לשירשורים שונים.

שירשור B מתחיל עם תמונה שמראה את היתרון של הקרון הפנורמי: הרכבת נמצאת במעבר ההרים המושלג, וניתן לראות איך למעט התיקרה הצרה ביותר הנוף מקיף את הנוסעים.
<+>6B מנחת מטוסים קטן, שמו לא הוכרז.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה