<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.

מצב
הנושא נעול.

Ccyclist

Active member
<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
קרון הבאר

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
קרון הבאר
הקרון נועד לאכילה בעמידה, הארוחה עצמה הוגשה בקרון הרגיל. בחלק שמאחורי הקיר השחור של TAG Heuer יש מטבח שבו הוכנו הארוחות.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
חצי סיבוב רכבתי ראשון

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
חצי סיבוב רכבתי ראשון
הרכבת עוזבת את סן מוריץ ועולה על סיבוב מסילתי כולל ויאדוקט.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
מעבר מתחת לגשר כביש

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
מעבר מתחת לגשר כביש
 

Ccyclist

Active member
<+>6A כפר על מדרון הר בעמק ירוק

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A כפר על מדרון הר בעמק ירוק
לצערי השירשור הזה יראה הרבה השתקפויות.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
עיקול רכבתי

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
עיקול רכבתי
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
שני ויאדוקטים עגולים ומנהרה !!

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
שני ויאדוקטים עגולים ומנהרה !!
המיקום הוא במסילה מסן-מוריץ לחוּר, ומהיכרותי עם הפורום הפרטים והמיקום יצוצו בתגובה.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A מבט לטיפנקאסטל מהרכבת

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A מבט לטיפנקאסטל מהרכבת
 

Ccyclist

Active member
<+>6A תחנת טיפנקאסטל

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A תחנת טיפנקאסטל
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
מכסחת דשא אלפיניסטית

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
מכסחת דשא אלפיניסטית
לפעמים מה שמעניין זה הפרטים הקטנים, ומכסחת הדשא הזו שנועדה למדרונות וגלגליה מכוסים שפיצים היא פרט קטן מעניין כזה.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A מפת הרכבת, טופוגרפיה ומפת שוויץ

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A מפת הרכבת, טופוגרפיה ומפת שוויץ
או ביפנית " גדג "
 

Ccyclist

Active member
<+>6A תרשים גבהים לאורך המסלול

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A תרשים גבהים לאורך המסלול
התרשים הזה אינו מפה. הקו הראשי הוא גראף גבהים בעוד שתי השלוחות הקצרות במזרח (דאבוס ו-חוּר) מיוצגות לפי הגובה והמיקום יחסית לקו הראשי.

שימו לב שהעמקים נמצאים כקילומטר מתחת לקצוות הקו, בעוד הנקודה הגבוהה במרכז הקו נמצאת כקילומטר וחצי מעל לעמקים, בגובה 2033 מטר מעל לפני הים.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A תרשים מנהרות עיקול עלייה

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A תרשים מנהרות עיקול עלייה
לצערי בגלל שהקטע המקווקוו הוא תת-קרקעי אי אפשר לצלם את העיקו הכפול במלוא הדרו, אבל הכרזה של הגליישר אקספרס מציגה תמונה יפה של השילוב בין מנהרה ו-ויאדוקט בסיבובים האלו
 

Ccyclist

Active member
<+>6A פוסטר ההיסטוריה של הגליישר אקספרס

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A פוסטר ההיסטוריה של הגליישר אקספרס
מי שבאמת מעוניין יכול להוריד ואיכשהו לקרא בהגדלה (ניסיתי וזה עובד אם כי מטושטש), אבל אני מניח שאולי יש לזה גם לינק.
 

Ccyclist

Active member
<+>6A מסילה משותפת - סטנדרטית וצרה.

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A מסילה משותפת - סטנדרטית וצרה.
הרכבות ההרריות בשוויץ משתמשות במסילה צרה (כמטר) לעומת הרכבות הסטנדרטיות שמשתמשות במסילה סטנדרטית.

הפתרון הזה קיים במקומת שבהן המסילות ההרריות מתחברות לרשת הראשית.

מזל שהגרמנים לא אימצו את הפשרה הזו ברוסיה...
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
נסיעה לצד נהר הריין

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
נסיעה לצד נהר הריין
הנסיעה הזו תגיע גם ליובל העליון של נהר הרון, אבל יש לזכור שרבים מהנהרות הגדולים של אירופה מתחילים בשוויץ
 

Ccyclist

Active member
<+>6A
עצירה בתחנת דיסנטיס / מוסטר.

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A
עצירה בתחנת דיסנטיס / מוסטר.
חנייה נופית למטרת קניות בדוכן הקטן, ונראה לי גם פיצול רכבת 905 מרכבת 907. (שתיהן עוזבות את סאן מוריץ כיחידה אחת, אך 907 מגיעה ליעדה הסופי בצרמאט חצי שעה אחרי 905, אולי שכחתי להגיד - בתחילת הנסיעה הכרוז מכריז שמדובר ב"רכבת האקספרס האיטית בעולם" כי המטרה היא להנות מהנופים.)
 

Ccyclist

Active member
<+>6A ויאדוקט מתעקל והרים מושלגים במרחק

<+>6A גליישר אקספרס, חציית האלפים ביוני.
הגיפים הושלמו ולמרות שתראו קצת שלג השירשור הזה לא יהיה קר כמו הקודם, ובגלל שהשירשור הקודם הצטמצם לפיסקה אחת מרוב תמונות החלטתי לפצל את השירשור הזה לכמה חלקים, כ20 תמונות לפני התחלת חלק חדש.

כמו כן - ברכות לסניף הבריטי בפורום על לידת הסוס / לטאה החדש (יש דעות לכאן ולכאן).

משום שצריך לעבור דרך ההודעה הראשונה לא אשים תמונה בפוסט הפותח, זה יחסוך לי זמן בפתיחת הודעות המשנה.
<+>6A ויאדוקט מתעקל והרים מושלגים במרחק
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה