.??

DaRk NOS

New member
.??

האם מתישהו בשירות הסדיר מחליפים חוגר?יש הבדל בין חוגר של רב"ט לשל ט' או סמל.. ואם כתוב לי בחוגר שאני מסיים עוד שנתיים...זה באמת ככה?או שזה ללא הקבע
 

DaRk NOS

New member
מה שאומר

שאני אשתחרר עוד שנתיים? כי זה מה שכתוב בחוגר... ואז לא יהיו לי 3 שנים מלאות
 
חיילים משתחררים 3 שנים אחרי

בוא נגיד שהחוגר שלך הוא לא מה שיקבע מתי תשתחרר. זה לא טאבו, או משהו :| כנראה יש לך טעות בחוגר.. אם עדיין יש לך בעיות עם תאריך השחרור (לפעמים גם מקדימים את התאריך בכמה ימים) פנה לשלישות. שירות נעים.
 
למעלה