50000ארוגים באירן,אני מבקש מהעם

50000ארוגים באירן,אני מבקש מהעם

היהודי לתרום מזון אוכל תרופות ובגדים לאחינו המוסלמים באירן. כל תרומה תתקבל בברחה על מוקדי האתרמה יפורסם אודעה נפרדת.
 
למעלה