5 חיננית

חיננית2

New member
המחשב שלי השתגע מצטערת

או ששולח פעמיים או שמתעכב דקותיים לפחות
 
למעלה