3500 ש"ח כי סירב להפעיל מונה

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
3500 ש"ח כי סירב להפעיל מונה

3500 ש"ח כי סירב להפעיל מונה
ב- 9.7.01 הטיל בית משפט לתעבורה בת"א, בתיק תעבורה תפ 10261/01 התחייבות בסך 4,000 ₪ שהנאשם לא יעבור עבירה של אי הפעלת מונה. כבר בתאריך 23.11.01 נכשל הנאשם בעבירה זהה. לאחר ששמעתי נסיבות מקרה זה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 1. אני מטיל על הנאשם קנס בסך 3,500 ₪. בנוסף לקנס ובמצטבר אני מפעיל את קיום ההתחייבות בסך 4,000 ₪, סה"כ ישלם הנאשם בתיק זה, קנס בסך 7,500 ₪. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון תוך 45 ימים מהיום. 2. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 8,000 ₪ שלא יעבור עבירות בהם הורשע היום במשך שנתיים ימים מהיום. תחת000163/02
 

Brendan

New member
5000 ש"ח קנס למונית שסירה לעיוור

3500 ש"ח כי סירב להפעיל מונה
ב- 9.7.01 הטיל בית משפט לתעבורה בת"א, בתיק תעבורה תפ 10261/01 התחייבות בסך 4,000 ₪ שהנאשם לא יעבור עבירה של אי הפעלת מונה. כבר בתאריך 23.11.01 נכשל הנאשם בעבירה זהה. לאחר ששמעתי נסיבות מקרה זה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 1. אני מטיל על הנאשם קנס בסך 3,500 ₪. בנוסף לקנס ובמצטבר אני מפעיל את קיום ההתחייבות בסך 4,000 ₪, סה"כ ישלם הנאשם בתיק זה, קנס בסך 7,500 ₪. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון תוך 45 ימים מהיום. 2. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 8,000 ₪ שלא יעבור עבירות בהם הורשע היום במשך שנתיים ימים מהיום. תחת000163/02
5000 ש"ח קנס למונית שסירה לעיוור
אין לנאשם הרשעות קודמות, מדובר בעבירה חמורה של סירוב לעיוור, הפסיקה קובעת קנסות של 5,000 ₪ בעבירות של סירוב, במקרה הזה מדובר במקרה מיוחד והסירוב על אדם עיוור, מבקשת קנס מרתיע, התחיבות ופיצוי למתלונן לעיוור. נסיבות מקרה זה הובאו כמפורט בהכרעת הדין. החומרה בעבירת הסירוב כאן, היא בעובדה כי הסירוב הופנה לאדם עיוור, וכל אדם בר דעת יכול להבין את הצער שגרם הנאשם בהתנהגותו. לאחר ששמעתי את הצדדים אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 1. אני דן את הנאשם בתשלום קנס בסך 5,000 ₪. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים. התשלום הראשון תוך 45 ימים מהיום. 2. הנאשם ישלם פיצוי למתלונן העיוור, בסך 1,000 ₪. 3. הנאשם יחתום על התחייבות על סך 8,000 ₪, וההתחייבות היא במשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה עליה הוא הורשע בכתב האישום כאן. ניתן היום ט' בסיון, תשס"ג (9 ביוני 2003) במעמד הצדדים. כב' השופט ישראל ויטלסון תחת000091/02
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה