30 לאסון הכרמל : נשבעים למנוע אסון בעתיד

30 לאסון הכרמל : נשבעים למנוע אסון בעתיד

היום מלאו 30 לאסון הכרמל ונערכו אזכרות לזכר הנספים . משפחות שכולות נשבעו למנוע אסון נוסף בעתיד
 
למעלה