30 הרוגים בפיגוע התאבדות בכנס כורדי בצפון

30 הרוגים בפיגוע התאבדות בכנס כורדי בצפון

30 הרוגים בפיגוע התאבדות בכנס כורדי בצפון-מזרח עיראק
 
למעלה