- 20% מקציני הים עולים ממדינות חבר

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
- 20% מקציני הים עולים ממדינות חבר

- 20% מקציני הים עולים ממדינות חבר
- 20% מקציני הים המועסקים בצי הסוחר הישראלי הם עולים ממדינות חבר העמים כ- 20% מקציני הים המועסקים כיום בצי הסוחר הישראלי הם עולים ממדינות חבר העמים, כך עולה מנתונים חדשים על הספנות הישראלית שהוצגו לראשונה בפני שר התחבורה, צחי הנגבי. מהנתונים מתברר כי רוב הקצינים הישראלים, ממדינות חבר העמים, המועסקים בצי הסוחר הישראלי, הם עולים חדשים שנקלטו בישראל, בשנים האחרונות. רובם הגדול מועסק כקציני ים בדרגות גבוהות. לאחרונה גדל מספרם של העולים החדשים מקרב מדינות חבר העמים המתגייסים לצי הסוחר הישראלי בתפקידי קצונה. מדובר בימאים בעלי מוטיבציה ורמה מקצועית גבוהה, המהווים חלק חשוב מהקצונה הישראלית החדשה. מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה מקיים באמצעות הרשות להכשרה וחינוך ימיים מערכת גיוס והכשרה ימית שנועדה להכשיר קציני ים ישראלים לצי הסוחר ולשמר את הספנות הישראלית. מהנתונים מתברר כי מתוך 50 צוערים שהחלו את הכשרתם בשנת 2002 כקציני ים ישראלים, מחציתם הם עולים ממדינות חבר העמים. בשנת 1999 אישרה הממשלה רפורמה בענף הספנות שנועדה להבטיח את כושר ההובלה הימי באוניות ישראליות. על פי הרפורמה, חברות הספנות הישראליות התחייבו להחזיק בבעלות ישראלית כ- 30 אוניות ישראליות, כדי לאפשר את קיומה של תשתית ספנות ישראלית. כמו כן צומצמה חובת ציוות בימאים ישראלים באוניות ל- 7 ימאים (רב חובל ו- 6 קצינים). ישראליים, לעומת 10 ימאים עד אז (רב חובל ו- 9 ימאים). לצורך יישום הרפורמה הקצתה הממשלה סיוע לענף הספנות הישראלי בהיקף של כ- 20 מליון שקל לשנה, לתקופה של 4 שנים. בנוסף לכך הקצתה הממשלה סכום נוסף של 8 מליון שקל לשנה, לתקופה של 4 שנים ל"תמיכה בהעסקת ימאים ישראלים בשתי אוניות להובלת נפט ושתי אוניות להובלת פחם". מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה